7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Πράσινο φως από Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της Ήρων από τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Πράσινο φως από Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της Ήρων από τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Την έγκρισή της για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της Ήρων από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το πράσινο φως της επιτροπής αφορά την απόκτηση το καλοκαίρι από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του 100% των μετοχών του ομίλου Ήρων από τους ομίλους ENGIE και Qatar Petroleum.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η ολομέλεια συνεδρίασε χθες Τετάρτη και ομόφωνα, με την υπ' αριθ. 747/2021 απόφασή της, ενέκρινε την από 6 Αυγούστου 2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επί των εταιρειών Ήρων Ι και Ήρων ΙΙ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, την αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, την αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο χονδρικής, και την αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του N. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».