8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Πώς είδαν την πορεία του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Πώς είδαν την πορεία του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου το 3ο τρίμηνο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 2,7%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2021, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 13,4%.

Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής Οικονομολόγος της Eurobank:

«Η ανάκαμψη βασίστηκε, σε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 8,6% σε ετήσια βάση και της δημόσιας κατά 5,7%, περίπου όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα, καθώς και των εξαγωγών κατά 48,6% λόγω ισχυρού θετικού αποτελέσματος βάσης κυρίως στον τουρισμό. Όσον αφορά τις επενδύσεις, οι επενδύσεις παγίων αυξήθηκαν κατά 18,1% σε ετήσια βάση αλλά οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 5% λόγω αντιστροφής της συσσώρευσης αποθεμάτων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα».

Όπως επισημαίνει, από τις επενδύσεις παγίων, ισχυρή ανάκαμψη σημειώνουν οι κατοικίες - άνω του 75% ετήσια μεταβολή αλλά από χαμηλή βάση - αλλά και οι υπόλοιπες αναπτυξιακά κρίσιμες κατηγορίες κεφαλαιουχικών αγαθών όπως άλλες κατασκευές, μεταφορικός και μηχανολογικός εξοπλισμός που κινούνται πέριξ του +20% σε ετήσια βάση και μόνο o εξοπλισμός τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας είναι στο +5%.

Προβληματισμό προκαλεί η συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση των εισαγωγών κατά 21,7% σε ετήσια βάση η οποία αναμένεται να έχει συνέχεια λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου και αερίου, της ανάκαμψης της κατανάλωσης, καθώς και το σημαντικό περιεχόμενο εισαγόμενων πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών που ενσωματώνει η ελληνική παραγωγή.

«Σε κάθε περίπτωση, η ισχυρή επίδοση του 3ου τριμήνου σε συνδυασμό με καλή επίδοση των πρόδρομων δεικτών του 4ου τριμήνου που υπάρχουν διαθέσιμοι (οικονομικό κλίμα, PMI), δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αναθεώρηση επί τα βελτίω του συνολικού αποτελέσματος του έτους. Σε αυτό συμβάλει και η επί τα βελτίω αναθεώρηση των προηγούμενων δύο τριμήνων (-1,9% στο 1ο τρίμηνο, από -2,3% που εκτιμάτο προηγουμένως, και +16,6% σε ετήσια βάση στο 2ο τρίμηνο, από 16,2% που εκτιμάτο προηγουμένως».

Οι αναθεωρήσεις επί τα βελτίω των προηγούμενων τριμήνων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την αναθεώρηση επί τα χείρω της ύφεσης του 2020 (σε -9% YoY από -8,2% στην πρώτη εκτίμηση που ενίσχυσε τη θετική επίδραση βάσης.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ βρίσκεται ήδη σε επίπεδα άνω των επιπέδων προ κρίσεως (περίπου +1,2% έναντι -0,5% μέσο όρο ευρωζώνης) και άρα η κυκλική ανάκαμψη έχει εν πολλοίς ολοκληρωθεί. Επομένως, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που έχουν προβλεφθεί από τους επίσημους φορείς για το επόμενο έτος είναι εφικτοί, δεδομένης όμως και της απόσυρσης των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, θα πρέπει να βασιστούν στις μακροχρόνιες διαρθρωτικές προσδιοριστικές παραμέτρους της ανάκαμψης. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει μία σημαντική επιτάχυνση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας Νίκος Μαγγίνας εκτιμά ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας παραμένει σε ανοδική δυναμική το τρίτο τρίμηνο και ήταν η υψηλότερη στην ευρωζώνη σε ετήσια βάση. Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου 2021 ήταν 1% υψηλότερο από το επίπεδο του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμό 8,6% από 13,1% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο ενώ οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιαχύνθηκαν στο 18,1% σε ετήσια βάση από 17,7% το δεύτερο τρίμηνο. Η κατασκευές κατοικιών, +69% σε ετήσια βάση, ο μηχανολογικός και αμυντικός εξοπλισμός, +20.9%, είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.

«Η αναζωογόνηση του τουρισμού σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των εξαγωγών οδήγησαν σε αύξηση 48,6% των εξαγωγών υπηρεσιών και αγαθών σε σχέση με το επίπεδο τους το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, με τις καθαρές εξαγωγές να συμβάλλουν με 5,2 ποσοστιαίες μονάδες στην άνοδο του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στο εννεάμηνο έφτασε το 8,9% σε ετήσια βάση, προϊδεάζοντας θετικά για ανάπτυξη πάνω από 8,0% το 2021, ακόμη και αν υποθέσουμε μια σημαντική επιβράδυνση της οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και της επιδείνωσης των τάσεων της πανδημίας».