7ος χρόνος, ημέρα 2098η
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ποιοι κλάδοι είναι «πρωταθλητές στα κόκκινα δάνεια»

Ποιοι κλάδοι είναι «πρωταθλητές στα κόκκινα δάνεια»
Φωτογραφία αρχείου
Shutterstock

Ο κλάδος της εστίασης είναι αυτός που παρουσιάζει τα περισσότερα κόκκινα δάνεια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος περίπου ένα στα δύο επιχειρηματικά δάνεια βρίσκονται σε καθυστέρηση (ποσοστό 50,7%). Ακολουθούν ο κλάδος των κατασκευών όπου το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων φθάνει το 35,2%, και οι κλάδοι των αγροτικών δραστηριοτήτων με (33,1%), του εμπορίου με 32,8%, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και ενημέρωσης (29,5%) και της μεταποίησης (26,0%).

Στην «άλλη πλευρά του λόφου» οι κλάδοι που φαίνεται να έχουν το «καλύτερο μητρώο» στις τράπεζες είναι ο κλάδος της ενέργειας όπου το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μόλις 2,7% και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με δείκτη ΜΕΔ στο 10,9%.

Παρά την μείωση των κόκκινων δανείων κατά 21,3 δισ. ευρώ (30,1%) που πέτυχαν οι τράπεζες τη χρονιά που μας πέρασε, ο διοικητής της Ττε Γ. Στουρνάρας στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απηύθηνε κάλεσμα προς τις διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων να αναγνωρίσουν το ταχύτερο δυνατόν τα κόκκινα δάνεια που προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας.

Η ΤτΕ εξαρχής είχε μία πιο συντηρητική έως απαισιόδοξη προσέγγιση στο ζήτημα αυτό εκτιμώντας ότι το «αποτύπωμα της πανδημίας» στα κόκκινα δάνεια θα είναι της τάξεως των 8 με 10 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά οι διοικήσεις των τραπεζών παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι εκτιμώντας ότι τα νέα κόκκινα δάνεια θα ανέλθουν σε περίπου 4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Ττε, το μέγιστο ποσό των δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Εurobank και Alpha Bank) που βρέθηκαν σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσης (moratorium) από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2020 ανήλθε σε 27,6 δισεκ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο αυτών των δανείων στο τέλος του 2020 ήταν 4,1 δισ. ευρώ, καθώς η περίοδος αναστολής είχε λήξει για το 85% των δανείων πριν το τέλος του έτους.

Οι αναστολές πληρωμών αφορούσαν κατά βάση εξυπηρετούμενα δάνεια, σε ποσοστό άνω του 80%, και σε μεγάλο μέρος δάνεια προς επιχειρήσεις, τα οποία ανέρχονταν σε ποσοστό περίπου 53% (κυρίως προς μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Αναφορικά με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους κατανέμονταν τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών στο τέλος του 2020, αυτοί ήταν κυρίως οι κλάδοι της εστίασης και παροχής καταλυμάτων (45%), των μεταφορών (13%), του εμπορίου (11%).

Eκτός από τα δεινά της πανδημίας, «μόνιμη πληγή» την οποία «κουβαλούν» στα βιβλία τους οι τράπεζες αποτελούν τα δάνεια που εμπίπτουν στο Νόμο Κατσέλη.

Πρόκειται για δάνεια ύψους 5,5 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 11,6% των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Αφορούν απαιτήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας και για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Από αυτά, 3,4 δισεκ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις που έχουν/είχαν ήδη καταγγελθεί. Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε φυσικά πρόσωπα (π.χ. ν. 3869/201019) είτε νομικά πρόσωπα (π.χ. ν. 4307/2014, Πτωχευτικός Κώδικας).

Σχετικά με τις επιμέρους κατηγορίες, περίπου το 26,2% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 16,7%.