7ος χρόνος, ημέρα 2180η
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Πλαίσιο: Πώς οι επενδύσεις 1,8 εκατ. ευρώ σε e-commerce και call center ενίσχυσαν τις πωλήσεις

Πλαίσιο: Πώς οι επενδύσεις 1,8 εκατ. ευρώ σε e-commerce και call center ενίσχυσαν τις πωλήσεις

Σε τρεις άξονες κινείται η στρατηγική της Πλαίσιο. Νέες επενδύσεις σε υποδομές logistics, ενίσχυση του e-commerce και του in house call center. Ήδη έχουν επενδυθεί 1,8 εκατ. ευρώ στη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενώ το call center της εταιρείας απασχολεί 350 εργαζομένους. Τα τρία αυτά σημεία που εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της εισηγμένης, οδήγησαν στις υψηλότερες πωλήσεις πρώτου εξαμήνου την τελευταία δεκαετία.

Η εταιρεία σύμφωνα με πληροφορίες θα συνεχίσει να επενδύει στους παραπάνω τομείς, καθώς αποτελεί κεντρική της επιλογή να αναπτύξει το omni channel μοντέλο, στο οποίο επενδύει σταθερά τα τελευταία χρόνια. H Πλαίσιο διαθέτει σημαντική ρευστότητα, ενώ δεν έχει προχωρήσει σε επιπλέον αποθεματοποίηση προϊόντων, πέραν της συνήθους έκτασης. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να διατηρηθούν τα αποθέματα σε σταθερά επίπεδα, ενώ δεν υφίσταται σημαντική εξάρτηση από τις οφειλές προμηθευτών, καθώς μόλις δύο εξ’ αυτών οφείλουν πάνω από το 10% των συνολικών προμηθειών του ομίλου. Ωστόσο, οι προμηθευτές αυτοί έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την εταιρεία και κρίνονται φερέγγυοι.

Η διοίκηση της Πλαίσιο εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν περισσότερες διαταραχές στη λειτουργία και την εφοδιαστική αλυσίδα από την πανδημική κρίση και αναφέρει πως η αγορά επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα. Μάλιστα, αναμένεται στις οικονομικές καταστάσεις του έτους να μην συμπεριλάβει την πανδημική κρίση ως μια εν δυνάμει αβεβαιότητα για την πορεία της.

Η εταιρεία στο πρώτο εξάμηνο του έτους κατέγραψε σημαντική αύξηση των πωλήσεων 34,1% στα 199,2 εκατ. ευρώ από 148,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Αφαιρουμένης της επίπτωσης των επιδοτούμενων πωλήσεων της ψηφιακής μέριμνας το ποσοστό της αύξησης διαμορφώνεται σε 25,2%. Παράλληλα, ενισχύθηκε το ΕΒΙΤDA στα 6,6 εκατ. ευρώ από 5,3 εκατ. ευρώ το 2020 και τα κέρδη εξαμήνου εκτινάχθηκαν 331,8% στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης είναι 96 εκατ. ευρώ και υπερβαίνουν τη χρηματιστηριακή αξία , ενώ διαθέτει ταμειακή ρευστότητα 39,2 εκατ. ευρώ και καθαρή ρευστότητα στα 21,8 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση βλέπει τις κινήσεις της να αποδίδουν, καθώς επένδυσε την τελευταία διετία στις οικιακές συσκευές, οι οποίες καταγράφουν σήμερα αύξηση πωλήσεων σχεδόν 150% ,ενώ και οι ηλεκτρικές συσκευές ακολουθούν αξιοσημείωτη πορεία. Ειδικότερα, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών, που αποτελούν ιστορικά τον τομέα με την υψηλότερη συμμετοχή, άγγιξαν τα 96 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας ανάπτυξη 42,8%. Στις πωλήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές, ύψους 13,2 εκατ. ευρώ που αφορούν το πρόγραμμα ψηφιακής μέριμνας. Οι πωλήσεις προϊόντων τηλεφωνίας ανήλθαν σε 37,77 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 39,7% . Η κατηγορία των ειδών γραφείου εμφάνισε σταθερό κύκλο εργασιών στα 46,44 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στις κατηγορίες λευκών συσκευών ανήλθαν σε 17,77 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 149%

Σε επίπεδο επενδυτικού προγραμματισμού, η εισηγμένη αναμένεται να συνεχίσει τις επενδύσεις σε logistics νέας γενιάς, στο e-commerce και σε τεχνολογίες που βελτιώνουν την καταναλωτική εμπειρία εντός καταστημάτων.