8ος χρόνος, ημέρα 2475η
Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Πειραιώς: Το business plan για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών leasing

Πειραιώς: Το business plan για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών leasing

Εκ βάθρων αναδιάρθρωση των υπηρεσιών leasing του ομίλου, χωρίζοντας τις εταιρίες σε τρεις με διαφορετικό αντικείμενο και μεταφέροντας όλα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε μία εταιρία.

Ταυτόχρονα ο όμιλος Πειραιώς έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες της βέλτιστης εκμετάλλευσης τόσο για τα ακίνητα που διαθέτει όσο και για τα ανοίγματα των εταιριών leasing με τιτλοποίησή τους. Η Πειραιώς αλλάζει τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες των υπηρεσιών επίσης, για να επιτύχει καλύτερη οργάνωση και διοίκηση αλλά και για να μειώσει το κόστος των εταιριών.

Ο όμιλος βρέθηκε να έχει περισσότερες εταιρίες στη χρηματοδοτική μίσθωση λόγω συγχωνεύσεων και οι παλαιοί μπορεί να θυμούνται ότι εκτός από την ΕΤΒΑ Leasing, η Πειραιώς είχε απορροφήσει ακόμα και την OTE Leasing προ εικοσαετίας. Τα ανοίγματα έκαναν την κατάσταση δυσκολότερη, οικονομικά όσο και διοικητικά.

Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά τώρα σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών leasing του Ομίλου, με στόχο τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, συστάθηκαν τρεις νέες εταιρείες:

  • Η εταιρεία Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, η οποία αναλαμβάνει τη δραστηριότητα διαχείρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων.
  • Η εταιρεία Sunshine Leases, στην οποία μεταφέρονται πλέον τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα χρηματοδοτικών μισθώσεων.
  • Η εταιρεία Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας που σχετίζεται με χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις συνεχίζει τη δραστηριότητα του Ομίλου Πειραιώς στον δυναμικό κλάδο του leasing, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην αγορά και προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου.

Οι διοικητικές αλλαγές προβλέπουν καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου για την κα Ζωή Ταχτσή, στην Πειραιώς Leasing. Η κα Ταχτσή, έως σήμερα κατείχε τον ρόλο Head of Development & Asset Management και διαδέχεται τον κ. Ανδρέα Δημητριάδη, τον οποίο ο Όμιλος Πειραιώς ευχαριστεί για τη συνεισφορά του. Στο μεταξύ, οι εταιρείες Sunshine Leases και Πειραιώς Property Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας αναλαμβάνουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ακινήτων από δραστηριότητες leasing του Ομίλου, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου. Τέλος, οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στις υπηρεσίες leasing μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα νέα εταιρικά σχήματα, διατηρώντας όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.