8ος χρόνος, ημέρα 2480η
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022

Πειραιώς: Στο 8,47% η συμμετοχή του Helikon με την απόκτηση swaps

Πειραιώς: Στο 8,47% η συμμετοχή του Helikon με την απόκτηση swaps

Να ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικό ποσοστό άνω του 8% της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκε το fund Helikon. Συνολικά η Helikon Investments Limited, κατέχει από τις 22 Ιουνίου μετοχές και swap που αντιστοιχούν σε 8,47% των δικαιωμάτων ψήφου της Πειραιώς. Είναι η δεύτερη φορά που η Helikon εμφανίζεται στο μετοχολόγιο ελληνικής τράπεζας με ποσοστό άνω του 5% οπότε και πρέπει να δηλωθεί επίσημα η παρουσία του.

Την προηγούμενη φορά ήταν πέρυσι, λίγο πριν την άνοιξη, όταν το ποσοστό του στη Eurobank ξεπέρασε το 5%. Η Helikon έμεινε για αρκετό διάστημα με ποσοστό που υποχρεώθηκε να δηλώνει στη Eurobank, πριν μειώσει το ποσοστό κάτω του 5% οπότε έπαψε να υπάρχει η υποχρέωσή της για να δηλώνει το ποσοστό που κατέχει εφόσον είναι μικρό.

Τώρα η Helikon, ένα νέο fund στο οποίο συμμετέχουν κυρίως ιταλικής καταγωγής πρώην στελέχη του ελβετικού οίκου Julius Baer, εμφανίστηκε στην Πειραιώς. Το fund που κάνει long και short κινήσεις, έκανε την εμφάνισή του και στη ΔΕΗ. Μάλιστα στην Πειραιώς, βρέθηκε με συμμετοχή άνω του 8% ακριβώς με την ίδια τεχνική που είχε χρησιμοποιήσει στη ΔΕΗ, με ποσοστό λίγο κάτω από 5% και ανεβάζοντας το ποσοστό του με χρηματοπιστωτικά μέσα (swaps κλπ) και όχι με μετοχές.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοίνωσε ότι η Helikon Investments Limited κατέχει έμμεσα από 22.06.2022, μέσω του Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV:

- 61.530.622 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (ήτοι 4,921% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και

- 24.541.779 (ήτοι 1,963% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) και 19.850.207 (ήτοι 1,588% επί του συνόλου του δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, με ημερομηνίες λήξης την 04/02/2025 και την 04/11/2024 αντίστοιχα.

Συνεπώς, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η Helikon Investments Limited και προέρχονται από κοινές μετοχές και χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swap), ανέρχονται συνολικά σε 105.922.608 ή σε ποσοστό 8,472% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων αυτών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του Ν.3864/2010.