Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Στα 15 ευρώ η τιμή στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Περιθώρια ανόδου 18%

Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Στα 15 ευρώ η τιμή στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - Περιθώρια ανόδου 18%

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με νέα τιμή στόχο τα 15 ευρώ, δηλαδή περιθώριο ανόδου 18% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 22/2, μετά και την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε η εταιρεία την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Πειραιώς, τα σημαντικότερα σημεία που ενισχύουν την παρουσία και τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι τα εξής:

1. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σχεδιάζει μεγάλη αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ, με πενταετή στόχο τα 3 GW.

2. Οι μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές της εταιρείας είναι σταθερές και προβλέψιμες.

3. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή διαπραγματεύεται με έκπτωση 28% σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της με βάση το 2020-2021 P/E. Πρόβλεψη για μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου με απόδοση 3% κατά μέσο όρο από το 2021 έως το 2023.

4. Υπάρχουν υψηλά περιθώρια από τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.

Παράλλληλα, υπογραμμίζει ως πλεονεκτήματα και ευκαιρίες:

1. Το ελληνικό χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ έχει εναπομένουσα διάρκεια ζωής 17 χρόνια.

2. Ένα υψηλότερο από το αναμενόμενο ποσοστό εγκατάστασης για νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα θα αυξήσει την αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

3. Η ανάθεση νέων έργων διαχείρισης αποβλήτων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.