Παραδόθηκε στην Creta Farms το πόρισμα της Deloitte

Παραδόθηκε στην Creta Farms το πόρισμα της Deloitte

Η εταιρεία Creta Farms με σημερινή της ανακοίνωση στο Χ.Α. γνωστοποιεί ότι στις 29 Ιουλίου 2020 η εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων παρέδωσε στην κρητική αλλαντοβιομηχανία την τελική έκθεση ειδικού ελέγχου (forensic) που διενήργησε.

Η Creta Farm, σε ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, αναφέρει ότι σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην από 22.07.2019 συμφωνία Standstill MoU μεταξύ των Πιστωτριών Τραπεζών, της Εταιρείας και των βασικών μετόχων της, στις 29 Ιουλίου 2020 η εταιρεία Deloitte Business Solutions AE Συμβούλων Επιχειρήσεων παρέδωσε στην Εταιρεία την τελική έκθεση ειδικού ελέγχου (forensic) που διενήργησε.

Εντός των προσεχών ημερών  θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση, με σύνοψη εκ μέρους της Creta Farm των αποτελεσμάτων του ειδικού ελέγχου, αναφέρει η εταιρεία.