ΟΤΕ: Στις 9 Μαΐου τα αποτελέσματα α' τριμήνου

ΟΤΕ: Στις 9 Μαΐου τα αποτελέσματα α' τριμήνου

Την Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος τα οικονομικά αποτελέσματα  του Α'' τριμήνου 2019, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.