ΟΤΕ: Στις 8 Αυγούστου τα αποτελέσματα α' εξαμήνου

ΟΤΕ: Στις 8 Αυγούστου τα αποτελέσματα α' εξαμήνου

Την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του β'' τριμήνου και εξαμήνου του 2019, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ).

Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων η διοίκηση της ΟΤΕ ΑΕ θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.