7ος χρόνος, ημέρα 2185η
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

ΟΤΕ: Προς έκτακτο μέρισμα και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 174 εκατ.ευρώ

ΟΤΕ: Προς έκτακτο μέρισμα και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 174 εκατ.ευρώ

Την ολοκλήρωση της πώλησης στην Orange Romania του ποσοστού 54% που κατείχε στην Telekom Romania, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου 174 εκατ. ευρώ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η διανομή του μερίσματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε., ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατείχε ο ΟΤΕ στην Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”). Το τελικό τίμημα ανήλθε στα €295,6 εκατ.

Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι θα διανείμει στους μετόχους του περίπου €174 εκατ. με την μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η διανομή του μερίσματος, υπό την αίρεση εταιρικών εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2021. OΤΕ θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση με τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤE, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η πώληση της Telekom Romania Fixed είναι μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Ομίλου ΟΤE στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής του και την αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, η συμφωνία αυτή δημιουργεί αναπτυξιακές προοπτικές για την Telekom Romania Fixed και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ρουμανικής αγοράς, προς όφελος των πελατών και της κοινωνίας.

Ο Όμιλος ΟΤE παραμένει στην αγορά της Ρουμανίας μέσω της Telekom Romania Mobile. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη θετικών ταμειακών ροών μέσω μιας ανανεωμένης προσέγγισης της αγοράς. Πρόκειται λοιπόν για μια επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Telekom Romania για όλα τα επιτεύγματα της εταιρείας μέχρι σήμερα και να ευχηθώ μια εξίσου επιτυχημένη συνέχεια.»