OTE: Ανθεκτικότητα παρά την πανδημία

OTE: Ανθεκτικότητα παρά την πανδημία

Χωρίς ουσιαστικές επιπτώσεις βγήκε ο ΟΤΕ από την πανδημική κρίση. Μάλιστα με βάση τα αποτελέσματα του 6μηνου που ανακοίνωσε, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι βγήκε και ενισχυμένος από το πρώτο κύμα του κορονοϊου. Ο οργανισμός όχι μόνον αύξησε κέρδη, αλλά μείωσε το δανεισμό, διεύρυνε ουσιαστικά τα ταμειακά διαθέσιμα του και τώρα ετοιμάζεται να διανείμει (μέσα στο 2021) ακόμη μεγαλύτερο μέρισμα απ’ ότι διένειμε φέτος για τα αποτελέσματα του 2019.

Όπως ανέφερε ο οργανισμός, οι επιστροφές στους μετόχους για τη φετινή χρονιά θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ, έναντι 350 εκατ. ευρώ που ήταν στο 2019. Τα ποσά αυτά συνιστούν μίγμα δαπανών επαναγοράς ίδιων μετοχών και καταβολής μερίσματος σε μετρητά. Συνήθως η διοίκηση του ΟΤΕ αποδίδει το 65% των επιστροφών με μετρητά και δαπανά το υπόλοιπο 35% σε επαναγορές ίδιων μετοχών.

Παράλληλα ο οργανισμός προχώρησε στη μείωση του προσωπικού του κατά 450 άτομα, λαμβάνοντας εφάπαξ χρέωση ύψους περίπου 54,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 46,2 εκατ. ευρώ αφορούν στην μητρική (ΟΤΕ Α.Ε.) και επιπλέον 6,7 εκατ. ευρώ στην Cosmote.

Τα έσοδα εμφάνισαν οριακή αύξηση (0,2%) στο εξάμηνο, και επηρεάσθηκαν θετικά  από την σταθερή (+4,1%) και αρνητικά από την κινητής (-5,1%), κυρίως ως αποτέλεσμα του μέτρων περιορισμού της κίνησης. Τα μέτρα αυτά αναμφίβολα βοήθησαν τον ΟΤΕ να πουλήσει αναβαθμισμένες γραμμές σταθερής, πίεσαν τα έσοδα από υπηρεσίες στην κινητή, αφού τόσο έλληνες και τουρίστες έκαναν σαφώς χαμηλότερη χρήση κινητού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της σταθερής αυξήθηκαν ακόμη και στο β’ τρίμηνο του έτους (+1,9%) ενώ τα έσοδα της κινητής υποχώρησαν σημαντικά (-8,9%).

Στο πλαίσιο αυτό τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου ΟΤΕ παρουσίασαν μικρή αύξηση 0,5% φτάνοντας τα 628,5 εκατ. ευρώ. Οι χαμηλότερες αποσβέσεις & απομειώσεις ωστόσο οδήγησαν σε θεαματική αύξηση της κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη μετά από τις αποσβέσεις εκτοξεύθηκαν στο εξάμηνο κατά 93% φτάνοντας τα 295,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση στο β’ τρίμηνο ήταν ακόμη μεγαλύτερη, αφού διαμορφώθηκαν σε 137,7 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ο ΟΤΕ είχε λάβει προβλέψεις απομείωσης της αξίας των θυγατρικών του στην Ρουμανία στο β’ τρίμηνο του 2019.

Αναπόφευκτα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα εκτοξεύθηκαν σε 181,0 εκατ. ευρώ (77,8 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο) σημειώνοντας αύξηση κατά 72,7% (+143,9% στο β’ τρίμηνο) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσιάζουν αύξηση 43,1% στο εξάμηνο (230,9 εκατ. ευρώ) και 20,2% στο β’ τρίμηνο του έτους (118,4 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα διευρύνθηκαν και ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΤΕ, στο τέλος του περασμένου Ιούνη, ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ. Βεβαίως λίγες ημέρες αργότερα (9 Ιουλίου) το ταμείο υποχώρησε καθώς η εταιρεία προχώρησε στην απομείωση του δανεισμού, αποπληρώνοντας το υπόλοιπο ομολογιακού δανείου ύψους 627 εκατ. ευρώ. Πάντως ο οργανισμός φαίνεται να περιόρισε περαιτέρω τον δείκτη μόχλευσης, καθώς όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 διαμορφώθηκε 847,7 εκατ. ευρώ, είναι είναι μειωμένος κατά 19,0% σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δανεισμός αυτός αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου και το ίδιο μέγεθος, αφού εξαιρεθούν οι μισθώσεις, διαμορφώνεται σε 453,2 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 0,3 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας, η οποία, όπως αναμενόταν, έχει επηρεάσει σημαντικά ορισμένες γραμμές εσόδων. Οι δραστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρεάζουν τα έσοδα, τόσο άμεσα λόγω χαμηλότερης κίνησης roaming, όσο και έμμεσα λόγω του αντικτύπου σε πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό και από πελάτες που παρέμειναν στα σπίτια. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης επηρεάστηκαν αρνητικά. Σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας που επηρεάστηκαν από την κρίση, με ενέργειες αλληλεγγύης και υποστήριξης, αλλά και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο». 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με μέτρα πρόληψης που υποστηρίζουν την ανάκαμψη των λειτουργιών μας, εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε τη μείωση εσόδων στο ελάχιστο και να μετριάσουμε την επίδραση στην κερδοφορία, ενώ, παράλληλα, διατηρούμε και εντατικοποιούμε τις επενδύσεις μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων που έχουμε επικοινωνήσει».