ΟΤΕ: 85 εκατ. ευρώ για 780 αιτήσεις αποχώρησης εργαζομένων

ΟΤΕ: 85 εκατ. ευρώ για 780 αιτήσεις αποχώρησης εργαζομένων

Τις 780 έφτασαν οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου στον ΟΤΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την πλευρά των εργαζομένων, έληξε την περασμένη Παρασκευή και ο αριθμός που συγκεντρώθηκε είναι φυσικά μεγαλύτερος από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε 500 αποχωρήσεις. Τώρα είναι στο χέρι του ΟΤΕ να εξετάσει ποιες από αυτές θα ικανοποιηθούν, δεδομένου ότι το τελευταίο λόγο σε κάθε αποχώρηση έχει η διοίκηση του οργανισμού. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 85 εκατ. ευρώ και όλα δείχνουν ότι οι αιτήσεις θα ικανοποιηθούν σχεδόν όλες. Επίσης ο αριθμός των αιτήσεων και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δείχνει ότι κατά μέσο όρο ο ΟΤΕ θα διαθέσει κάτι περισσότερο από 100.000 ευρώ για κάθε αποχώρηση. 

Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του ΟΤΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες αποχωρούντων: η πρώτη που περιλαμβάνει όσους είναι κοντά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η δεύτερη, το ελεύθερο πρόγραμμα απόλυσης, όπου εντάσσονται όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, λαμβάνοντας μια υψηλή αποζημίωση. 

Στην δεύτερη κατηγορία απολυμένων, καθένας που εντάσσεται στο πρόγραμμα ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στον ΟΤΕ θα λάβει αποζημίωση ίση με 20 έως 48 μηνιαίους μισθούς. Η αποζημίωση αυτή μπορεί να διευρυνθεί μέχρι τέσσερις μισθούς το ανώτατο, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του. Έτσι το ύψος της αποζημίωσης μπορεί να ανέλθει σε μισθούς δύο ετών έως και σε περισσότερο από τέσσερα έτη. Το πακέτο επομένως είναι «ζωηρό» και για το λόγο αυτό η προσέλευση είναι μεγάλη και σύμφωνα με πληροφορίες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 350 αιτήσεις.

Η πρώτη κατηγορία απολυμένων περιλαμβάνει όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι και το 2026. Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως αποζημίωση στο 70% των καθαρών αποδοχών τους για όλο το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Παράλληλα ο ΟΤΕ θα καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και την καταβολή της σύνταξης. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι αυτοί θα «κάθονται» και θα λαμβάνουν κάθε μήνα το 70% των αποδοχών τους. 

Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία υπέβαλλαν αιτήσεις πάνω από 400 άτομα. Εκτιμάται δε ότι με το πρόγραμμα αυτό ο ΟΤΕ εξαντλεί οριστικά τους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί στην εταιρεία με το προηγούμενο εργασιακό καθεστώς, δηλαδή της μονιμότητας. Μετά την ολοκλήρωση και του συγκεκριμένου προγράμματος εθελούσιας εξόδου, ο ΟΤΕ πλέον βασίζεται σε εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από το 2006 και μετά, δηλαδή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Τι ακολουθεί

Από σήμερα Δευτέρα ο ΟΤΕ θα εξετάσει όλες αυτές τις αιτήσεις προκειμένου να δώσει το οριστικό πράσινο φως για την μεγάλη αυτή έξοδο προσωοικού. Η διοίκηση του οργανισμού είχε θέσει εξαρχής απαγορευτικό ένταξης στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου, για ορισμένες εταιρείες του ή/και συγκεκριμένα τμήματά των εταιρειών του ή ακόμη για κάποια επίπεδα διοίκησης για τα οποία ο ίδιος δεν θέλει να έχει απώλειες προσωπικού. Εκτιμάται ωστόσο ότι οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα που θα απορριφθούν είναι λίγες.

Όσοι τελικά αποφασιστεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα αποχωρήσουν στο τέλος του μήνα, λαμβάνοντας την ετήσια άδεια εργασίας ενώ θα λάβουν ημερομηνία οριστικής απόλυσης από τον ΟΤΕ την 31/12/2020.

Με το πρόγραμμα αυτό ο ΟΤΕ τελικά θα μειώσει φέτος το προσωπικό του κατά περίπου 1.500 εργαζόμενους. Υπενθυμίζεται πριν το πρόγραμμα αυτό, ο ΟΤΕ είχε υλοποιήσει αντίστοιχο πρόγραμμα στο τέλος του περασμένου Μαΐου, όπου αποχώρησαν περίπου 450 εργαζόμενοι. Το προσωπικό που αποχώρησε την περίοδο εκείνη, είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του 2019, αλλά δεν κατάφερε να αποχωρήσει λόγω μη επαρκούς διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιπλέον 250 εργαζόμενοι αποχώρησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, με αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις με το ενεργό πρόγραμμα σήμερα. Το συνολικό κόστος για όλες αυτές τις αποχωρήσεις εργαζομένων φέτος θα ανέλθει σε 150 εκατ. ευρώ και θα μειώσει το προσωπικό του ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα από περίπου 13.000, σε 11.500 χιλιάδες. 

Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ από το 2010 έως το 2019 έχει ξοδέψει περίπου 1 δις. ευρώ σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Το φετινό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.