ΟΤΕ: Γενική Συνέλευση στις 4/12 για απόσχιση κλάδων και ακύρωση ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Γενική Συνέλευση στις 4/12 για απόσχιση κλάδων και ακύρωση ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με θέματα μεταξύ άλλων, την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διασπάσεων με απόσχιση των κλάδων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Service), Καταστημάτων (Shops) και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου (Technical Field Operations) και την έγκριση ακύρωσης 9.965.956 ιδίων μετοχών. 

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” ("ΟΤΕ Α.Ε." ή "Εταιρεία") σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (εφεξής η "Γενική Συνέλευση"), την 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.