8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Optima για Εθνική: Καθαρά κέρδη 171,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Optima για Εθνική: Καθαρά κέρδη 171,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο

Ισχυρά καθαρά κέρδη 171,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο αναμένει η Optima Bank ότι θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα, χάρη στις υψηλότερα έσοδα από αμοιβές και τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών της. Από την άλλη αναμένει ότι το καθαρό επιτοκιακό έσοδο θα είναι λιγότερο ισχυρό συγκρίνοντας με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της εκκαθάρισης του ισολογισμού από τα «κόκκινα δάνεια» NPE.

Σύμφωνα με την Optima η μετοχή διαπραγματεύεται τώρα στο μισό της ενσώματης λογιστικής αξίας (0,55% x P/TBV), με discount (έκπτωση) 19% έναντι των ανταγωνιστών στη Νότια Ευρώπη και με 10% premium σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες.

Η Optima αναφέρει ότι θα εστιάσει στις εκτιμήσεις της διοίκησης της Εθνικής για το υπόλοιπο της χρονιάς και ειδικά στην εξέλιξη των λειτουργικών εσόδων την ποιότητα του χαρτοφυλακίου και στη δυναμική του ισολογισμού στα επόμενα τρίμηνα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Optima Bank, τα καθαρά κέρδη πρώτου τριμήνου θα αυξηθούν 72% από το προηγούμενο τρίμηνο στα 171,7 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, αλλά θα είναι μειωμένα 69% από το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, λόγω υψηλότερου, τότε, λειτουργικού εσόδου και χαμηλότερου κόστους.

Βεβαίως, η Optima υπενθυμίζει, ότι πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο τα αποτελέσματα είχαν ενισχυθεί από κέρδη αγοραπωλησιών (trading) 510 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών πρώτου τριμήνου 2021 557,4 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση προβλέπει ακόμα ότι το καθαρό επιτοκιακό έσοδο θα φθάσει στα 280,7 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 5% από το πρώτο τρίμηνο πέρυσι αλλά μειωμένο 9% από το τελευταίο τρίμηνο του 2021), ως αποτέλεσμα της πολιτικής μείωσης του ρίσκου από την ΕΤΕ.

Ωστόσο, η ανάλυση προβλέπει αύξηση 10% από πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο στα έσοδα από αμοιβές που θα φθάσουν τα 75 εκατ. ευρώ. Αναμένει μάλιστα τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες να φθάσουν στα 355,7 εκατ. ευρώ (-2% από πέρυσι). Ακόμα προβλέπει ότι τα κέρδη από trading θα φθάσουν τα 85 εκατ. ευρώ λόγω αντιστάθμισης κινδύνων και ως εκ τούτου τα επιχειρησιακά έσοδα να φθάσουν στα 440,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 18% από το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά 48% μικρότερα από πέρυσι.