ΟΠΑΠ: Στα 7,91 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών από την επανεπένδυση του μερίσματος 

ΟΠΑΠ: Στα 7,91 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών από την επανεπένδυση του μερίσματος 

Στα 7,91 ευρώ καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του ΟΠΑΠ, που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης μερίσματος απ’ όσους επενδυτές θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που εδώ και πλέον του ενός χρόνου έχει καθιερώσει ο Οργανισμός. 

Το διοικητικό συμβούλιο της 26ης Ιουνίου 2020 όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε συνεδριάσεων εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019. Δηλαδή από τις 23 έως τις 29 Ιουλίου 2020, μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με αυτόν τον υπολογισμό και με βάση τη σταθμισμένη τιμή, η τιμή διάθεσης διαμορφώνεται σε 7,91 ευρώ. 

Θυμίζουμε πως από πέρυσι ο ΟΠΑΠ – ακολουθώντας διαδεδομένη διεθνή πρακτική που εφαρμόζουν ώριμες αγορές – καθιέρωσε το λεγόμενο scrip dividend, όπως είναι η διεθνής ορολογία για προγράμματα επανεπένδυσης των μερισμάτων που εφαρμόζεται στο εξωτερικό, ειδικά μεταξύ των μεγάλων εισηγμένων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα scrip dividend που καθιερώθηκε από το 2019 είναι πενταετές και οι νέες μετοχές που θα εκδίδονται (αντί μερίσματος σε μετρητά) θα διατίθενται με έκπτωση έως 3% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής (σταθμισμένη μέση τιμή μετοχής των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων). Επιπλέον, οι μετοχές δεν θα βαρύνονται με φορολογία 15% με την οποία επιβαρύνεται η αποπληρωμή του μερίσματος με μετρητά.

Η πρώτη εφαρμογή του scrip dividend έγινε πέρυσι, 26 Ιουνίου 2019 και ήταν η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς προ κρίσης, το 2008 οι τράπεζες είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο. 

Στους επενδυτές δίνεται η δυνατότητα να κάνουν συνδυαστική επιλογή κατά το δοκούν, ήτοι να επιλέξουν π.χ. 30% μέρισμα και 70% νέες μετοχές, κατ’ αντιστοιχία, ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση – πενταετίας ή άλλη – δηλαδή οι μέτοχοι που λαμβάνουν μετοχές, θα έχουν το δικαίωμα να ρευστοποιούν ακόμη και την επόμενη ημέρα της κτήσης των τίτλων.

Η έγκριση προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος είναι πενταετούς διάρκειας (2019 – 2023).