Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, 16:48

-A +A

ΟΠΑΠ: Στα 11,26 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, 16:48
ΟΠΑΠ: Στα 11,26 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
-A +A

Στα 11,26 ευρώ ορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του ΟΠΑΠ, οι οποίες θα προκύψουν μέσω της διαδικασίας επανεπένδυσης του μερίσματος, για όσους επενδυτές επιλέξουν αυτή τη μορφή χρησιμοποίησης του οφέλους από το μέρισμα.

Πρόκειται για το έκτακτο μέρισμα από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ στο Χρηματιστήριο, το δ.σ. της εταιρείας συνεδρίαση στις 8 Ιανουαρίου 2020 και όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του έκτακτου μερίσματος από μη διανεμηθέντα κέρδη της Εταιρείας μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 (δηλαδή από 20.01.2020 έως και 24.01.2020), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 20.01.2020 έως και 24.01.2020, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 11,26 ευρώ. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα