ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 73,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο - Ανθεκτικότητα και αντοχή

ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 73,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο - Ανθεκτικότητα και αντοχή

Κατάλληλα προετοιμασμένος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των περιοριστικών μέτρων εμφανίζεται ο ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2020, με τις επιδόσεις του να πλησιάζουν τα περυσινά επίπεδα, χάριν αυξημένης δραστηριότητας στοιχηματισμού και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια.

Ειδικότερα, στο εννεάμηνο του 2020:

- Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2020 διαμορφώθηκαν στα €898,9εκ. μειωμένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση και στο γ’ τρίμηνο 2020 στα €391,0εκ., ελαφρώς μειωμένα κατά 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τείνοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή κανονικότητα.

- Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε στο εννεάμηνο 2020 κατά 25,9% και διαμορφώθηκε σε €338,2εκ. (εννεάμηνο 2019: €456,5εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €147,1εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €152,5εκ.) μειωμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

- Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2020 μειώθηκαν κατά 31,9% στα €207,6εκ. (εννεάμηνο 2019: €304,9εκ.), ή μείωση 27,8% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη. Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €105,0εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €103,5εκ.) ενισχυμένα κατά 1,5%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων και της αυξημένης συνεισφοράς της Kaizen Gaming.

- Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2020 στα €182,5εκ. μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα των άμεσων ενεργειών περιορισμού του κόστους κατά τη διάρκεια επιβολής των περιοριστικών μέτρων. Τα λειτουργικά έξοδα το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €57,7εκ. μειωμένα κατά 3,8% σε ετήσια βάση αποδεικνύοντας τη διαρκή προσήλωση στη βελτιστοποίηση της κοστολογικής βάσης.

- Τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα €73,2εκ. μειωμένα κατά 47,9% (εννεάμηνο 2019: €140,6εκ.) ή μειωμένα κατά 38,3% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων κονδυλίων και στα δύο έτη. Στο γ’ τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €52,8εκ. (γ’ τρίμηνο 2019: €48,8εκ.) αυξημένα κατά 8,3%.

- Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €555,7εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 1.7x.

- Έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €200εκ. με χαμηλό επιτόκιο 2,1%.

- Αυξανόμενη συνεισφορά της Kaizen Gaming σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη προσφορά του διαδικτυακού στοιχηματισμού ΟΠΑΠ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2020, ο Acting CEO του ΟΠΑΠ κ. Jan Karas δήλωσε:

«Τα αποτελέσματά μας για το τρίτο τρίμηνο του 2020 καταδεικνύουν την ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα μας εν μέσω δύσκολων συγκυριών και να επιτύχουμε υγιή αποτελέσματα με την άρση των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία.

Όσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ πλησίασαν τα περυσινά επίπεδα, χάριν στην αυξημένη δραστηριότητα αθλητικού στοιχηματισμού κατά το τρίτο τρίμηνο και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των διαδικτυακών δραστηριοτήτων και των VLTs, που αντιστάθμισαν την πτώση στα αριθμοπαιχνίδια, τα Σκρατς & Λαχεία. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια μας να αντλήσουμε κεφάλαια από τις αγορές ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, γεγονός που ανέδειξε την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την εταιρεία και ενίσχυσε τη ρευστότητα μας.

Στο μέλλον, εν μέσω του ασταθούς περιβάλλοντος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην προστασία και την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων, των συνεργατών και των κοινωνικών εταίρων μας, στη διαφύλαξη της υγιούς οικονομικής θέσης μας και στην ενίσχυση των προϊόντων μας. Παραμένουμε σίγουροι για την ικανότητα μας να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα».

Κύριες εξελίξεις

Ενημέρωση για τον κορονοϊό (Covid-19)

Στις 5 Νοεμβρίου 2020, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα ανά την επικράτεια, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα και μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, έχει επιβληθεί από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων ΟΠΑΠ και PLAY σε όλη την Ελλάδα, των πλανόδιων πωλητών των προϊόντων της «Ελληνικά Λαχεία» (scratch και λαχεία), καθώς και της ιπποδρομιακής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο. Επιπρόσθετα, στην Κύπρο τοπικά lockdowns στη Λεμεσό και στην Πάφο είναι σε ισχύ από τις 12 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίζεται η λειτουργία των διαδικτυακών (online) δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με τη διάθεση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου παιχνιδιών (αθλητικό στοιχηματισμό, τζόκερ, virtuals και καζίνο). Παράλληλα, η Stoiximan συνεχίζει να παρέχει το σύνολο των προϊόντων της μέσα από τις δικές της πλατφόρμες.

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας παραμένει βασική προτεραιότητα για τον ΟΠΑΠ. Ως εκ τούτου, ο ΟΠΑΠ συμμορφώνεται πλήρως με τις αποφάσεις και τις οδηγίες των αρχών για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου, ο οικονομικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών εκτιμάται σε €113-120 εκατ. σε επίπεδο Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR) και σε € 45- 50 εκατ. σε επίπεδο Κερδών προ τόκων, φόρων κι αποσβέσεων (EBITDA).

Ενημέρωση σχετικά με την επένδυση στην Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano)

Στο γ’ τρίμηνο 2020 ο ΟΠΑΠ απέκτησε το προσυμφωνηθέν άμεσο μερίδιο 51% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο («SMGC»), έναντι συνολικού καθαρού ανταλλάγματος ποσού 90,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων ποσού 3,0 εκ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, στις 18.11.2020 ο ΟΠΑΠ απέκτησε πρόσθετο προσυμφωνηθέν έμμεσο μερίδιο 15,48% στην SMGC, η οποία διεξάγεται από την εταιρεία Kaizen Gaming International Limited (πρώην “GML Interactive Ltd”), έναντι συνολικού ανταλλάγματος ποσού €43,3εκατ. πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων. Μετά από την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών συναλλαγών, ο ΟΠΑΠ συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό 84,49% στην SMGC, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Kaizen Gaming International εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία «Betano».

Η OPAP Investment επίσης θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC.

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω Δημόσιας Προσφοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ, κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την 13.10.2020, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3156/2003, τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς που έλαβε χώρα μεταξύ 21 και 23 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, η εταιρεία στις 23.10.2020 ανακοίνωσε ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,06 φορές. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 2020-2030

Στις 13.10.2020, σύμφωνα με την από 29.04.2013 τροποποίηση της από 12.12.2011 Πρόσθετης Πράξης μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και της ΟΠΑΠ Α.Ε., τέθηκε σε ισχύ η 10ετής επέκταση της διάρκειας του αποκλειστικού δικαιώματος της Εταιρείας για τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία συγκεκριμένων αριθμολαχείων και επίγειων παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων. Ως αντάλλαγμα για την παράταση της παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος για την περίοδο 13.10.2020 έως 12.10.2030, η Εταιρεία κατέβαλε το 2011 συνολικό ποσό ύψους €375 εκ.