ΟΠΑΠ: Αγορά μετοχών 8,48 εκατ. ευρώ από την Preskongo

ΟΠΑΠ: Αγορά μετοχών 8,48 εκατ. ευρώ από την Preskongo

Στην αγορά 800.000 μετοχών συνολικής αξίας 8.480.000 ευρώ του ΟΠΑΠ προχώρησε η Preskongo, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον Β' Αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Pavel Saroch.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών», η PRESKONGO LIMITED, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β’ Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 11.02.2021 σε αγορά, 800.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.480.000 ευρώ.