Ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ από την Paperpack

Ομολογιακό δάνειο 3 εκατ. ευρώ από την Paperpack

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών προχωρά η εταιρεία Paperpack Τσουκαρίδης. Το μέγιστο επιτόκιου του δανείου θα οριστεί σε Euribor 3 μηνών πλέον περιθωρίου έως 2,4% ετησίως. Η εταιρεία θα αποπληρώσει το δάνειο σε 20 μηνιαίες δόσεις, ενώ θα παρασχεθούν εξασφαλίσεις για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών ως εξής:

-σύσταση ενεχύρου επί μηχανημάτων, συνολικής αξίας 927.000 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου,

-σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων της εταιρείας συνολικής αξίας 1.000.000 ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου

-εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των ανωτέρω μηχανημάτων μέχρι την αξία του ενεχύρου 927.000 ευρώ και αποθεμάτων μέχρι συνολικής αξίας του ενεχύρου 1.000.000,00 ευρώ.

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ομολογιακό δάνειο για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της και την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών.