ΟΛΠ: Συνεχίζεται η διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης της Σύμβασης παραχώρησης

Η συνέχιση της διαδικασίας αναδιαπραγμάτευσης της «Σύμβασης παραχώρησης ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε.» καθώς και η διεύρυνση της επιτροπής των στελεχών της εταιρείας που συμμετέχουν σε αυτή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης που έχει κυρωθεί με το νόμο 3654 (ΦΕΚ Α 57/3-4-2008), αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.