7ος χρόνος, ημέρα 2225η
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021

ΟΛΠ: Κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα και αυτοκίνητα ώθησαν τα έσοδα – Τι αναμένει για το σύνολο της χρήσης

ΟΛΠ: Κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα και αυτοκίνητα ώθησαν τα έσοδα – Τι αναμένει για το σύνολο της χρήσης

Το «ξύπνημα » της κρουαζιέρας, η διακίνηση αυτοκινήτων αλλά και η βελτίωση της κίνησης στην ακτοπλοΐα, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων του ΟΛΠ κατά 8,3% στο ά εξάμηνο της χρήσης σε σχέση με το 2020, με τις προβλέψεις για το υπόλοιπο της χρήσης να επηρεάζονται ακόμη από την πορεία της πανδημίας και την επιβολή υγιεινομικών πρωτοκόλλων.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του α΄ εξαμήνου του ΟΛΠ ανήλθαν σε € 72,0 εκατ., όπου σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 (€ 66,5 εκατ.), αυξήθηκαν κατά € 5,5 εκατ. ή ποσοστό 8,3%.

Μεταβολή που οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τομέα κρουαζιέρας, των εσόδων από τον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων και των εσόδων του τομέα ακτοπλοΐας κατά 175,1 %, 34,9% και 9,7% ή κατά € 1,2 εκατ., € 1,9 εκατ. και € 0,3 εκατ. περίπου αντίστοιχα.

Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 1,8 εκατ. ή 5,7%. Η παραπάνω αύξηση κυρίως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από ναυπηγοεπισκευή κατά 8,9% ή κατά € 0,7 εκατ.

Παράλληλα, το συνολικό ενεργητικό κατά την 30.06.2021 ανέρχεται σε € 494,4 εκατ. αυξημένο κατά 3,0% ή € 14,2 εκατ. (€ 480,3 εκατ. την 31.12.2020).

Οι συνολικές υποχρεώσεις κατά την 30.06.2021 ανέρχονται σε € 233,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 0,8 εκατ. (31.12.2020: € 234,3 εκατ.).

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ, αναφέρεται ότι η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα στις 14 Μαΐου του 2021 αποτέλεσε μια σημαντική τόνωση, ύστερα από έξι μήνες αδράνειας λόγω της πανδημίας Covid-19. Θετικά είναι τα πρώτα σημάδια για την ανάκαμψη του κλάδου, ο οποίος όμως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των αυστηρών Πρωτοκόλλων Υγείας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2, όπως ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση.

Η συνολική κίνηση επιβατών για τους πρώτους έξι (6) μήνες του 2021 αυξήθηκε κατά 245,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 7.657 σε 26.460 επιβάτες. Η κίνηση επιβατών από-επιβίβασης αυξήθηκε κατά 73,46% (4.680 έναντι 2.698), ενώ η κίνηση διερχομένων επιβατών αυξήθηκε επίσης κατά 339,20% (21.780 έναντι 4.959).

Την ίδια ώρα όπως επισημαίνεται, συνολικά, η εγχώρια επιβατική κίνηση και η ροή των οχημάτων βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του πρώτου εξαμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεύτερο lockdown επιβλήθηκε στη χώρα μας από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 14 Μαΐου του 2021, περιορίζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις εντός της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντική μείωση παρατηρείται στον όγκο των επιβατών και των οχημάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του 2020, ενώ αύξηση σημειώνεται τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2021 συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2020, λόγω του ότι το αρχικό lockdown άρχισε να λαμβάνει χώρα σταδιακά από τις 4 Μαρτίου του 2020. Επομένως, το σύνολο επιβατών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους μειώθηκε κατά 4,7% (από 4.004.596 σε 3.817.902 εκατομμύρια επιβάτες), ενώ η κίνηση των οχημάτων αυξήθηκε κατά 6,5% (από 938.445 σε 999.022 οχήματα). Να σημειωθεί ότι η μετάβαση στα νησιά εξακολουθεί να προϋποθέτει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τη δήλωση υγείας κατά την επιβίβαση και την περιορισμένη πληρότητα των πλοίων/δρομολογίων (στο 85% με καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες).

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή στα μεγέθη σύμφωνα με την έκθεση από την κίνηση στους σταθμούς διακίνησης αυτοκινήτων η οποία κατά το πρώτο μισό του 2021 αυξήθηκε κατά 46,4% φτάνοντας στα επίπεδα του 2019. Τόσο το εγχώριο φορτίο (+37,6%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης (+49,9%) σημείωσαν αύξηση.

Στην αύξηση της ζήτησης για επιβατηγά αυτοκίνητα, όπως σημειώνεται, συνετέλεσε η αποταμίευση χρημάτων στην οποία προέβη μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και η ανησυχία σχετικά με την αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού κατά τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των εισαγωγών επιβατηγών αυτοκινήτων αποτέλεσε επίσης η έναρξη της τουριστικής σεζόν το Μάιο, η προετοιμασία της οποίας είχε ξεκινήσει από τους προηγούμενες μήνες. Ως εκ τούτου, το εγχώριο φορτίο αυξήθηκε σε 58.289 μονάδες από 42.353 (+37,6%) και το φορτίο μεταφόρτωσης αυξήθηκε σε 159.140 μονάδες από 106.155 (+49,9%).

Σημαντικά αυξημένη ήταν και η κίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, Προβλήτα Ι κατά το 1ο μισό του 2021 καθώς έφτασε τα 302.470 TEUs, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης από 235.514 TEUs σε 243.448 (3,4%) καθώς και αύξηση του εγχώριου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) κατά 19,4% (από 49.426 TEUs σε 59.022).

Στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι δεξαμενισμοί ακολούθησαν την ανοδική πορεία του 2020 αφού τα περιοριστικά μέτρα και οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις των πολιτών που τέθηκαν από την κυβέρνηση οδήγησαν σε διακοπή δρομολογίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, η πρώτη εκ των δύο αποτελεί κυρίαρχο χρήστη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στο λιμένα Πειραιά.

Η προαναφερθείσα συνθήκη ενθάρρυνε ως εκ τούτου την ανάληψη επισκευαστικών εργασιών. Σαν αποτέλεσμα, οι μέρες δεξαμενισμού πλοίων κατέγραψαν μια αύξηση 14% με τα πλοία υπό δεξαμενισμό να αυξάνονται κατά 5% (από 76 σε 80) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Εν αντιθέσει, τα έργα υποδομών προς υλοποίηση του Master Plan είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επισκευαστικών θέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε όλη την έκταση της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης και πιο συγκεκριμένα, στο Πέραμα, στο Μώλο Δραπετσώνας και στην Προβλήτα ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τα επισκευαζόμενα πλοία κατέγραψαν μείωση -5% (από 151 σε 143) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οσον αφορά στις προοπτικές, τις αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο στην έκθεση αναφέρεται ότι, σταδιακά, το σύνολο της Ευρώπης άρχισε να εξέρχεται από τους περιορισμούς μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο μισό του 2021 καταγράφει μικτές τάσεις με το δεύτερο τρίμηνο να εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης της επιβατικής κίνησης ενώ πραγματοποιήθηκε και η επανέναρξη της κρουαζιέρας στον Πειραιά και μάλιστα πριν το άνοιγμα της αγοράς της Καραϊβικής που είναι και η μεγαλύτερη αγορά του κλάδου.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, η επίδραση της πανδημίας Covid19 στις λιμενικές δραστηριότητες εστιάζεται κυρίως στους επιβατικούς σταθμούς (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) ενώ στους εμπορικούς σταθμούς (Εμπορευματοκιβωτίων και Αυτοκινήτων) καταγράφεται θετική πορεία με αντιστροφή του πρώτου τριμήνου.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, η επίδραση της πανδημίας Covid19 στις λιμενικές δραστηριότητες εστιάζεται κυρίως στους επιβατικούς σταθμούς (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) ενώ στους εμπορικούς σταθμούς (Εμπορευματοκιβωτίων και Αυτοκινήτων) καταγράφεται θετική πορεία με αντιστροφή του πρώτου τριμήνου.

Το άνοιγμα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 14, Μάϊου 2021 και ο Πειραιάς υποδέχτηκε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες τράνζιτ στις 18 Μαΐου. Το πρώτο κρουαζιέροπλοιο από-επιβίβασης (homeport) εξυπηρετήθηκε στον Πειραιά στις 12, Ιουνίου 2021. Όλες οι εταιρείες κρουαζιέρας στα πλαίσια πρωτοκόλλων ασφαλείας που υιοθέτησαν λειτουργούν σε μικρότερο ποσοστό της δυναμικότητας κλινών. Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όγκος επιβατών ανά πλοίο είναι σημαντικά μειωμένος. Με βάση τις προκρατήσεις την 30η, Ιουνίου, αναμένονται να εξυπηρετηθούν στον Πειραιά μέχρι τέλος του έτους 439 πλοία εκ των οποίων 218 πλοία από-επιβίβασης.

Η πορεία της πανδημίας και ο βαθμός ανάκαμψης του τουρισμού, ανεξάρτητα αν θα υιοθετηθούν νέα lockdowns, οπωσδήποτε θα επηρεάσει ένα μέρος του πληθυσμού που θα αποφύγουν μετακινήσεις με πλοίο. Κατά συνέπεια δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη στο επιβατικό έργο στο υπόλοιπο μισό του έτους. Με δεδομένες αυτές τις επιχειρησιακές συνθήκες, η λειτουργική βιωσιμότητα των εταιρειών ακτοπλοΐας, θα επηρεαστεί αρνητικά, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει με τη σειρά του τον αριθμό των προσφερόμενων δρομολογίων στο δεύτερο μισό του έτους. Επιπλέον, επιβαρυντικός παράγοντας είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων που σε συνδυασμό με τους μειωμένους όγκους διακίνησης και τους περιορισμούς στο ποσοστό πλήρωσης της χωρητικότητας επιβαρύνει την οικονομική απόδοση των δρομολογημένων πλοίων. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να υπάρξουν μεταβολές τόσο στην ιδιοκτησία των πλοίων όσο και στη συχνότητα των δρομολογίων κυρίως των ενεργοβόρων γρήγορων σκαφών.

Οι προβλέψεις όγκου φορτίου βραχυπρόθεσμα εκτιμώνται θετικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση που θα οδηγήσει σε νέα υγειονομικά μέτρα. Ταυτόχρονα όμως, σε πιο μεσοπρόθεσμη περίοδο οι εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές καθώς δεν αναμένεται γρήγορη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα και διακίνηση αυτοκίνητων ώθησαν τα έσοδα του ΟΛΠ – Τι αναμένει για το σύνολο της χρήσης

Το «ξύπνημα » της κρουαζιέρας, η διακίνηση αυτοκινήτων αλλά και η βελτίωση της κίνησης στην ακτοπλοΐα, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην αύξηση των εσόδων του ΟΛΠ κατά 8,3% στο ά εξάμηνο της χρήσης σε σχέση με το 2020, με τις προβλέψεις για το υπόλοιπο της χρήσης να επηρεάζονται ακόμη από την πορεία της πανδημίας και την επιβολή υγιεινομικών πρωτοκόλλων.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του α΄ εξαμήνου του ΟΛΠ ανήλθαν σε € 72,0 εκατ., όπου σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 (€ 66,5 εκατ.), αυξήθηκαν κατά € 5,5 εκατ. ή ποσοστό 8,3%.

Μεταβολή που οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τομέα κρουαζιέρας, των εσόδων από τον τομέα διακίνησης αυτοκινήτων και των εσόδων του τομέα ακτοπλοΐας κατά 175,1 %, 34,9% και 9,7% ή κατά € 1,2 εκατ., € 1,9 εκατ. και € 0,3 εκατ. περίπου αντίστοιχα.

Επιπλέον, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 1,8 εκατ. ή 5,7%. Η παραπάνω αύξηση κυρίως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από ναυπηγοεπισκευή κατά 8,9% ή κατά € 0,7 εκατ.

Παράλληλα, το συνολικό ενεργητικό κατά την 30.06.2021 ανέρχεται σε € 494,4 εκατ. αυξημένο κατά 3,0% ή € 14,2 εκατ. (€ 480,3 εκατ. την 31.12.2020).

Οι συνολικές υποχρεώσεις κατά την 30.06.2021 ανέρχονται σε € 233,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά € 0,8 εκατ. (31.12.2020: € 234,3 εκατ.).

Στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ΟΛΠ, αναφέρεται ότι η επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στην Ελλάδα στις 14 Μαΐου του 2021 αποτέλεσε μια σημαντική τόνωση, ύστερα από έξι μήνες αδράνειας λόγω της πανδημίας Covid-19. Θετικά είναι τα πρώτα σημάδια για την ανάκαμψη του κλάδου, ο οποίος όμως βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των αυστηρών Πρωτοκόλλων Υγείας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2, όπως ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση.

Η συνολική κίνηση επιβατών για τους πρώτους έξι (6) μήνες του 2021 αυξήθηκε κατά 245,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 7.657 σε 26.460 επιβάτες. Η κίνηση επιβατών από-επιβίβασης αυξήθηκε κατά 73,46% (4.680 έναντι 2.698), ενώ η κίνηση διερχομένων επιβατών αυξήθηκε επίσης κατά 339,20% (21.780 έναντι 4.959).

Την ίδια ώρα όπως επισημαίνεται, συνολικά, η εγχώρια επιβατική κίνηση και η ροή των οχημάτων βρίσκονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά του πρώτου εξαμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεύτερο lockdown επιβλήθηκε στη χώρα μας από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 14 Μαΐου του 2021, περιορίζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις εντός της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, σημαντική μείωση παρατηρείται στον όγκο των επιβατών και των οχημάτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο του 2020, ενώ αύξηση σημειώνεται τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2021 συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2020, λόγω του ότι το αρχικό lockdown άρχισε να λαμβάνει χώρα σταδιακά από τις 4 Μαρτίου του 2020. Επομένως, το σύνολο επιβατών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους μειώθηκε κατά 4,7% (από 4.004.596 σε 3.817.902 εκατομμύρια επιβάτες), ενώ η κίνηση των οχημάτων αυξήθηκε κατά 6,5% (από 938.445 σε 999.022 οχήματα). Να σημειωθεί ότι η μετάβαση στα νησιά εξακολουθεί να προϋποθέτει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τη δήλωση υγείας κατά την επιβίβαση και την περιορισμένη πληρότητα των πλοίων/δρομολογίων (στο 85% με καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες).

Σημαντικότατη ήταν η συμβολή στα μεγέθη σύμφωνα με την έκθεση από την κίνηση στους σταθμούς διακίνησης αυτοκινήτων η οποία κατά το πρώτο μισό του 2021 αυξήθηκε κατά 46,4% φτάνοντας στα επίπεδα του 2019. Τόσο το εγχώριο φορτίο (+37,6%) όσο και το φορτίο μεταφόρτωσης (+49,9%) σημείωσαν αύξηση.

Στην αύξηση της ζήτησης για επιβατηγά αυτοκίνητα, όπως σημειώνεται, συνετέλεσε η αποταμίευση χρημάτων στην οποία προέβη μεγάλο μέρος του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και η ανησυχία σχετικά με την αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού κατά τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς.

Σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των εισαγωγών επιβατηγών αυτοκινήτων αποτέλεσε επίσης η έναρξη της τουριστικής σεζόν το Μάιο, η προετοιμασία της οποίας είχε ξεκινήσει από τους προηγούμενες μήνες. Ως εκ τούτου, το εγχώριο φορτίο αυξήθηκε σε 58.289 μονάδες από 42.353 (+37,6%) και το φορτίο μεταφόρτωσης αυξήθηκε σε 159.140 μονάδες από 106.155 (+49,9%).

Σημαντικά αυξημένη ήταν και η κίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, Προβλήτα Ι κατά το 1ο μισό του 2021 καθώς έφτασε τα 302.470 TEUs, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης από 235.514 TEUs σε 243.448 (3,4%) καθώς και αύξηση του εγχώριου φορτίου (εισαγωγές και εξαγωγές) κατά 19,4% (από 49.426 TEUs σε 59.022).

Στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι δεξαμενισμοί ακολούθησαν την ανοδική πορεία του 2020 αφού τα περιοριστικά μέτρα και οι απαγορεύσεις στις μετακινήσεις των πολιτών που τέθηκαν από την κυβέρνηση οδήγησαν σε διακοπή δρομολογίων ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, η πρώτη εκ των δύο αποτελεί κυρίαρχο χρήστη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στο λιμένα Πειραιά.

Η προαναφερθείσα συνθήκη ενθάρρυνε ως εκ τούτου την ανάληψη επισκευαστικών εργασιών. Σαν αποτέλεσμα, οι μέρες δεξαμενισμού πλοίων κατέγραψαν μια αύξηση 14% με τα πλοία υπό δεξαμενισμό να αυξάνονται κατά 5% (από 76 σε 80) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Εν αντιθέσει, τα έργα υποδομών προς υλοποίηση του Master Plan είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των επισκευαστικών θέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε όλη την έκταση της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης και πιο συγκεκριμένα, στο Πέραμα, στο Μώλο Δραπετσώνας και στην Προβλήτα ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, τα επισκευαζόμενα πλοία κατέγραψαν μείωση -5% (από 151 σε 143) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οσον αφορά στις προοπτικές, τις αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά και τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο στην έκθεση αναφέρεται ότι, σταδιακά, το σύνολο της Ευρώπης άρχισε να εξέρχεται από τους περιορισμούς μετά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο μισό του 2021 καταγράφει μικτές τάσεις με το δεύτερο τρίμηνο να εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης της επιβατικής κίνησης ενώ πραγματοποιήθηκε και η επανέναρξη της κρουαζιέρας στον Πειραιά και μάλιστα πριν το άνοιγμα της αγοράς της Καραϊβικής που είναι και η μεγαλύτερη αγορά του κλάδου.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, η επίδραση της πανδημίας Covid19 στις λιμενικές δραστηριότητες εστιάζεται κυρίως στους επιβατικούς σταθμούς (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) ενώ στους εμπορικούς σταθμούς (Εμπορευματοκιβωτίων και Αυτοκινήτων) καταγράφεται θετική πορεία με αντιστροφή του πρώτου τριμήνου.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, η επίδραση της πανδημίας Covid19 στις λιμενικές δραστηριότητες εστιάζεται κυρίως στους επιβατικούς σταθμούς (κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα) ενώ στους εμπορικούς σταθμούς (Εμπορευματοκιβωτίων και Αυτοκινήτων) καταγράφεται θετική πορεία με αντιστροφή του πρώτου τριμήνου.

Το άνοιγμα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 14, Μάϊου 2021 και ο Πειραιάς υποδέχτηκε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες τράνζιτ στις 18 Μαΐου. Το πρώτο κρουαζιέροπλοιο από-επιβίβασης (homeport) εξυπηρετήθηκε στον Πειραιά στις 12, Ιουνίου 2021. Όλες οι εταιρείες κρουαζιέρας στα πλαίσια πρωτοκόλλων ασφαλείας που υιοθέτησαν λειτουργούν σε μικρότερο ποσοστό της δυναμικότητας κλινών. Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όγκος επιβατών ανά πλοίο είναι σημαντικά μειωμένος. Με βάση τις προκρατήσεις την 30η, Ιουνίου, αναμένονται να εξυπηρετηθούν στον Πειραιά μέχρι τέλος του έτους 439 πλοία εκ των οποίων 218 πλοία από-επιβίβασης.

Η πορεία της πανδημίας και ο βαθμός ανάκαμψης του τουρισμού, ανεξάρτητα αν θα υιοθετηθούν νέα lockdowns, οπωσδήποτε θα επηρεάσει ένα μέρος του πληθυσμού που θα αποφύγουν μετακινήσεις με πλοίο. Κατά συνέπεια δεν εκτιμάται ότι θα υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη στο επιβατικό έργο στο υπόλοιπο μισό του έτους. Με δεδομένες αυτές τις επιχειρησιακές συνθήκες, η λειτουργική βιωσιμότητα των εταιρειών ακτοπλοΐας, θα επηρεαστεί αρνητικά, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει με τη σειρά του τον αριθμό των προσφερόμενων δρομολογίων στο δεύτερο μισό του έτους. Επιπλέον, επιβαρυντικός παράγοντας είναι η αύξηση της τιμής των καυσίμων που σε συνδυασμό με τους μειωμένους όγκους διακίνησης και τους περιορισμούς στο ποσοστό πλήρωσης της χωρητικότητας επιβαρύνει την οικονομική απόδοση των δρομολογημένων πλοίων. Ως αποτέλεσμα, αναμένεται να υπάρξουν μεταβολές τόσο στην ιδιοκτησία των πλοίων όσο και στη συχνότητα των δρομολογίων κυρίως των ενεργοβόρων γρήγορων σκαφών.

Οι προβλέψεις όγκου φορτίου βραχυπρόθεσμα εκτιμώνται θετικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νέα έξαρση που θα οδηγήσει σε νέα υγειονομικά μέτρα. Ταυτόχρονα όμως, σε πιο μεσοπρόθεσμη περίοδο οι εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικές καθώς δεν αναμένεται γρήγορη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.