8ος χρόνος, ημέρα 2477η
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2022

ΟΛΠ: Δυνατή η χρήση με έσοδα και κέρδη ρεκόρ

ΟΛΠ: Δυνατή η χρήση με έσοδα και κέρδη ρεκόρ

Δεν απογοήτευσε το τέταρτο τρίμηνο του ΟΛΠ ο οποίος με δυνατό φινάλε έγραψε τον επίλογο σε μια χρονιά ρεκόρ. Η διαφορά των μεγεθών στη χρήση έγινε από τη συμμετρική ανάπτυξη των εργασιών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας και της αύξησης των περιθωρίων τα οποία σε λειτουργικό επίπεδο προσέγγισαν το 46%.

Τα συνολικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 154,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 16,0% που οφείλεται α) στη σημαντική αύξηση των εσόδων στον τομέα κρουαζιέρας κατά 375,1% (+7,5 εκατ. ευρώ) β) στην αύξηση κατά 27,6% της διακίνησης αυτοκίνητων (+3,1 εκατ. ευρώ) γ) στην αύξηση εσόδων στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων κατά 21,8% (+5,3 εκατ. ευρώ) και δ) στην ακτοπλοΐα με αύξηση 14,1% (+1,2 εκατ. ευρώ). Επίσης, σημειώθηκε αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 5,4% ή κατά 3,6 εκατ. ευρώ. Τ

έλος, στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής σημειώθηκε μικρή μείωση κατά 3,0% ή ποσού € 0,4 εκατ. ευρώ. Από την αύξηση των εσόδων το Ελληνικό Δημόσιο είχε αυξημένη πρόσοδο η οποία διαμορφώθηκε στα 2,1 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ το 2020.

Στα έξοδα σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις, όπου διενεργήθηκε επιπλέον πρόβλεψη κατά την τρέχουσα χρήση 4,4 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ που αφορά την αύξηση της χρέωσης του λογαριασμού ρεύματος της εταιρίας. Τέλος, από την πώληση τεσσάρων παλαιών γερανογεφυρών προέκυψε απομείωση, η οποία ανήλθε στο ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης.

Η δανειακή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 109,9 εκατ. ευρώ ωστόσο αν αφαιρεθεί η ταμειακή θέση η εταιρία γυρίζει αρνητική, παρουσιάζει δηλαδή καθαρή ταμειακή θέση 25 εκατ. ευρώ. Ακόμα και μετά τη διανομή του μερίσματος (0,628 ευρώ/μετοχή) ο ΟΛΠ θα συνεχίσει να έχει καθαρό ταμείο πάνω από 9 εκατ. ευρώ.

Το 2021 έκλεισε με τζίρο, λειτουργικά και καθαρά κέρδη σε ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας σε επιδόσεις το 2019. Φέτος η χρήση έχει ξεκινήσει με καλύτερες προοπτικές λόγω των αυξημένων αφίξεων της κρουαζιέρας ωστόσο αναμένεται να επιβαρυνθεί από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Για το σκοπό αυτή η εταιρία ήδη έχει προχωρήσει σε μερική αναπροσαρμογή των τιμολογίων της προκειμένου να περάσει μέρος του κόστους στην κατανάλωση. Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την κρίση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας η διοίκηση στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη ανέφερε ότι δεν αναμένει να επηρεαστεί σημαντικά η κίνηση των φορτίων στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΣτΕ για την αναστολή των εργασιών που αφορούν το masterplan των επενδύσεων η διοίκηση επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αναστολή συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία απουσιάζει από το πλάνο που υπέβαλε η εταιρία. Επομένως, η φύση της αναστολής έχει περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης οι υποχρεωτικές επενδύσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε κόστος αναφοράς ποσού 293,8 εκατ. ευρώ. ενώ οι επιπρόσθετες οικειοθελείς επενδύσεις ανέρχονται σε κόστος αναφοράς 167 εκατ. ευρώ. Έως το τέλος του 2021 το σωρευτικό συμβασιοποιημένο ποσό των ως άνω επενδύσεων ανέρχεται σε 250,5 εκατ. ευρώ ή 89,9% του κόστους αναφοράς 278,6 εκατ. ευρώ. Σωρευτικά ολοκληρώθηκαν επενδύσεις συμβατικού αντικειμένου ύψους 117,8 εκατ. ευρώ που αφορούν ολοκληρωμένα έργα ποσού 60,3 εκατ. ευρώ, έργα υπό εκτέλεση ποσού 51,7 εκατ. ευρώ καθώς και προκαταβολές ποσού 5,8 εκατ. ευρώ.

Όπως και να έχει η περυσινή χρονιά μπορεί να θεωρηθεί ορόσημο για τον ΟΛΠ ο οποίος ως φυσικό μονοπώλιο απολαμβάνει την βελτίωση των μεγεθών του σε όλες τις γραμμές των δραστηριοτήτων του. Ο λόγος των κερδών προς την κεφαλαιοποίηση είναι λίγο πιο πάνω από τις 11 φορές ενώ η μερισματική απόδοση βρίσκεται στο 4%. Αν μη τι άλλο ακριβή δεν τη λες.