7ος χρόνος, ημέρα 2102η
Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Ολοκληρώθηκε το placement για το 6,66% της Elvalhalcor από τη Viohalco - Πέριξ των 2 ευρώ η τιμή

Ολοκληρώθηκε το placement για το 6,66% της Elvalhalcor από τη Viohalco - Πέριξ των 2 ευρώ η τιμή

Με σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές ολοκληρώθηκε το απόγευμα η διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για έως και 25 εκατ. μετοχές της Elvalhalcor που κατέχει η Viohalco και οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή διάθεσης των μετοχών διαμορφώθηκε πέριξ των 2 ευρώ και αποφέρει στα ταμεία του ομίλου περί τα 50 εκατ. ευρώ. Η Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών.

Νωρίτερα το Liberal μετέδιδε : 

Η Viohalco ενημέρωσε ότι ξεκινά από σήμερα διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για έως και 25 εκατ. μετοχές της Elvalhalcor που κατέχει, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Όπως επισημαίνει η Viohalco, η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της ίδιας μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, ενώ η εταιρεία έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Viohalco εκκινεί διαδικασία επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τις μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Η Viohalco S.A. (εφεξής η «Viohalco») δια του παρόντος ανακοινώνει την εκκίνηση διαδικασίας επιταχυνόμενης κατάρτισης βιβλίου προσφορών για την προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές (εφεξής η «Συναλλαγή») έως και 25.000.000 υφιστάμενων μετοχών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τις οποίες κατέχει η Viohalco, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό έως 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και αντιστοιχούν σε ποσοστό έως και 7,29% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο κατέχει η Viohalco.

Η περίοδος κατάρτισης του βιβλίου προσφορών εκκινεί σήμερα, και από το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, και μπορεί να κλείσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως διαχειριστές (εφεξής οι «Διαχειριστές») στο πλαίσιο της Συναλλαγής. Οι Διαχειριστές και η Viohalco διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν τους όρους ή το χρόνο της Συναλλαγής οποιαδήποτε στιγμή.

Η τιμή τοποθέτησης και ο τελικός αριθμός μετοχών τοποθέτησης θα αποτελέσουν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των Διαχειριστών και της Viohalco μετά το πέρας της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και τα αποτελέσματα της Συναλλαγής θα ανακοινωθούν στη συνέχεια κατά το ταχύτερο δυνατό. Η Συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις.

H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας τις οποίες θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων, αγορών ή άλλων πράξεων μεταβίβασης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας έναντι χρημάτων (ή σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων ανταλλαγής δικαιωμάτων ή άλλων συμβάσεων) από τη Viohalco κατά την περίοδο δέσμευσης χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.»