Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Creta Farms και Impala

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία Creta Farms και Impala

«Σφραγίστηκε» η συμφωνία μεταξύ της Creta Farms και της Impala Hellas για τη μεταβίβαση της πρώτης στη δεύτερη η οποία έχει αναλάβει εδώ και περίπου έναν χρόνο το δύσκολο εγχείρημα της εξυγίανσης και της «επιστροφής» της μεγαλύτερης αλλαντοβιομηχανίας της χώρας στα πρότερα μεγέθη.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Creta Farms προς το χρηματιστήριο, οι δύο πλευρές υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό για τη μεταβίβαση της κρητικής επιχείρησης στην Impala Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στην ανακοίνωση η Creta Farms αναφέρει ότι στις 23 Οκτωβρίου υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ (τ. με την επωνυμία Impala Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.) το από 23.10.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Πρωτόκολλο Μεταβίβασης Επιχείρησης.

Δυνάμει του εν λόγω Πρωτοκόλλου, η εταιρεία μεταβίβασε στη ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΒΕΕ, η οποία αποδέχτηκε και ανέλαβε την επιχείρηση της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.02.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης, ήτοι μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη Συμφωνία Εξυγίανσης, την υπ’ αριθ. 11/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και το από 23.10.2020 Πρωτόκολλο.

Θυμίζουμε πως η Impala Hellas με επικεφαλής τον Δημήτρη Βιτζηλαίο έχει ήδη το management της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχοντας ήδη καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή και να επιστρέψει τα περισσότερα εκ των προϊόντων της στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, ο δρόμος της εξυγίανσης και της πορείας σε μακροπρόθεσμα βιώσιμη λειτουργία είναι μακρύς και δύσκολος, δεδομένου ότι υπάρχουν και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις.