7ος χρόνος, ημέρα 2181η
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021

Οι πιο ευάλωτες τράπεζες στα απόνερα της κρίσης της Evergrande

Οι πιο ευάλωτες τράπεζες στα απόνερα της κρίσης της Evergrande

Mπορεί να έχουν περιορίσει την άμεση έκθεση τους στον κινεζικό κολοσσό ανάπτυξης ακινήτων China Evergrande, όμως οι τράπεζες HSBC και Standard Chartered είναι εξαιρετικά πιθανόν να χτυπηθούν από τα απόνερα της κρίσης με επιπτώσεις στην κερδοφορία και τους ισολογισμούς τους. Και οι δύο τραπεζικοί όμιλοι βγάζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ και από τις ξένες τράπεζες είναι αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη εμπλοκή σε αναδοχές κοινοπρακτικών δανείων σε τοπικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Κατά συνέπεια είναι αυτές που είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτωσεις της κρίσης, σύμφωνα με τη JPMorgan.

Ο όμιλος Evergrande άφησε τους διεθνείς επενδυτές που διακρατούν δολαριακό ομόλογο που έχει εκδώσει μετέωρους, χωρίς να γνωρίζουν αν πρόκειται να πληρώσει το κουπόνι που έληξε την περασμένη Πέμπτη, εντείνοντας τις αναταραχή στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων της Κίνας.

Το Χονγκ Κονγκ και η Κίνα αντιστοιχούσαν στο 84% των κερδών του ομίλου HSBC πέρυσι και περίπου στο 81% των κερδών της Standard Chartered, ποσοστά που δείχνουν τη σημασία της περιοχής για τους δύο τραπεζικούς ομίλους.

Οι δύο τράπεζες έχουν την πιο άμεση έκθεση σε δανειοδοτήσεις στον κινεζικό κλάδο ακινήτων μεταξύ των ξένων τραπεζών - $17 δις η 1,5% του μικτού ενεργητικού στην περίπτωση της HSBC και $1,3 δις η 0,5% των συνολικών δανείων του ομίλου στην περίπτωση της Standard Chartered, σύμφωνα με τη JPMorgan.

Ο κλάδος ακινήτων συνεισφέρει το 14% του συνολικού ΑΕΠ της Κίνας η 25% αν προστεθούν και οι έμμεσες συνεισφορές. Οι δανειοδοτήσεις για πρότζεκτ ακινήτων αντιπροσωπεύουν το 6,6% των συνολικών χρηματοδοτήσεων, που σημαίνει οτι ένα πλήγμα στον κλάδο μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία.

Σύμφωνα με τη JPMorgan, η HSBC έχει αναμιχθεί σε 39 κοινοπρακτικά δάνεια σε κινεζικές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων και η Standard Chartered σε 18 παρόμοια deal τα οποία μπορεί να βρεθούν υπό πίεση αν υπάρξουν και άλλες αθετήσεις πληρωμών στον κλάδο.

Στα κοινοπρακτικά δάνεια οι τράπεζες είναι ανάδοχοι της χρηματοδότησης και μετά πωλούν μεγάλο μέρος του χρέους σε άλλες αλλά κρατούν ένα κομμάτι στα βιβλία τους.

«Υπάρχει ο κίνδυνος η περίπτωση της Evergrande να είναι ένα ευρύτερο κλαδικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις», σχολιάζει η JPMorgan σε έκθεση της, εκτιμώντας ότι μπορεί να υπάρξουν άλλα 11 default αξίας περίπου $30 δισ. σε ομόλογα υψηλής απόδοσης στον κλάδο των ακινήτων της Κίνας που αντιστοιχεί σε ποσοστό αθέτησης πληρωμών 23%.

Και άλλοι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οίκοι μπορεί να αντιμετωπίσουν αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους στις κεφαλαιαγορές, στη διαχείριση περιουσίας και στο private banking, εκτιμούν οι αναλυτές της Scope Ratings.

H αναταραχή μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα τρίμηνα.

Οι κινεζικές εταιρείες ακινήτων έχουν στραφεί στη δολαριακή αγορά ομολόγων την τελευταία πενταετία έχοντας αντλήσει $274 δισ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Scope και οι ξένες τράπεζες μπορεί να χάσουν εισόδημα από προμήθειες σε περίπτωση που τέτοια deal ατονίσουν.

Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών εταιρειών μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

«Δεν ανησυχούμε για την άμεση έκθεση ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στην Evergrande αλλά για την έμμεση έκθεση τους, όπως για παράδειγμα μέσω των επενδύσεων τους στην κινεζική χρηματιστηριακή αγορά και την αγορά ακινήτων όπου μπορεί να υπάρξει αναταραχή», εκτιμά η S&P Global Ratings.

Ασφαλιστικοί όμιλοι όπως η Prudential, η βελγική Ageas και η Swiss Re έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στον κινεζικό κλάδο του real estate, σύμφωνα με τη Morningstar. Περίπου 2% του χαρτοφυλακίου εταιρικών ομολόγων της Ageas είναι τοποθετημένο σε υψηλής διαβάθμισης χρέος του κινεζικού κλάδου ακινήτων.