Οι κλίμακες που καθορίζουν τις δόσεις της ρύθμισης σε Ταμεία και Εφορία

Οι κλίμακες που καθορίζουν τις δόσεις της ρύθμισης σε Ταμεία και Εφορία

Στις 14 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου οι οφειλέτες του δημοσίου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ωστόσο, δεν θα πάρουν όλοι τις 120 δόσεις. Ένας συνδυαστικός αλγόριθμος όπως ο αριθμός των δόσεων, το χρέος και η δυνατότητα αποπληρωμής καθορίζουν το ποσό της μηνιαίας δόσης αλλά και τον αριθμό τους. Για παράδειγμα κάποιος που χρωστάει 500 ευρώ θα αποπληρώσει το χρέος του σε 17 δόσεις. Παρά το γεγονός ότι το ελάχιστο όριο δόσεων είναι 18, υπερισχύει το ελάχιστο ποσό της δόσης που είναι τα 30 ευρώ. 

Σε άλλη περίπτωση υπερισχύει ο αριθμός των ελάχιστων δόσεων και όχι η μηνιαία δυνατότητα αποπληρωμής. Για παράδειγμα για οφειλή 1.000 ευρώ και εισόδημα 25.000 ευρώ ο οφειλέτης θα αποπληρώσει το χρέος του σε 18 δόσεις καταβάλλοντας 55 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου κατατέθηκε στη Βουλή: 

Για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε συντελεστής.

Για τμήμα εισοδήματος:

- από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%

- από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%

-από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%

-από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%

-από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%

-από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%

-από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%

- πάνω από 100.000 με συντελεστή συντελεστής 25%

-Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

α) κατά μία μονάδα για ένα τέκνο,

β) κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα,

 γ) κατά τρεις  μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Πώς μειώνονται οι προσαυξήσεις

Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων. Οι φορολογούμενοι όμως που επιλέγουν μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτόν που δικαιούνται ωφελούνται από μεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις. Για την εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. Οι προσαυξήσεις περιορίζονται ως εξής:

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων 20% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 15% 

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων 30%  χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 25% 

-για ποσοστό απομείωσης δόσεων 40% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 35%

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων πενήντα 50% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 45% 

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων εξήντα 60% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 55% 

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων 70% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 75% 

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων 80% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 85%

- για ποσοστό απομείωσης δόσεων 90% χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων 90% 

- σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).