Ο Όμιλος HHG συνδράμει στο Εθνικό Σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

Ο Όμιλος HHG συνδράμει στο Εθνικό Σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού

Για μία ακόμα φορά ο Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG) δηλώνει «παρών» στην εθνική μάχη κατά της COVID-19, θέτοντας στην διάθεση του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, έμπειρο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ειδικά διαμορφωμένους χώρους εμβολιασμού κατά της νόσου, σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την αρχή της πανδημίας, ο HHG, έχοντας βιώσει από την πρώτη γραμμή και αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει γεννήσει η νέα πραγματικότητα, επανατοποθετείται ως σύμμαχος του Δημοσίου και ανταποκρίνεται στην ανάγκη του πληθυσμού για ασφαλή εμβολιασμό κατά της νόσου, σε ασφαλές περιβάλλον, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξυπηρετήσει όλους όσους το επιθυμούν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως θα ορίσει το κράτος, σε συνθήκες απόλυτης στεγανοποίησης και ειδικών πρωτοκόλλων προστασίας στις εγκαταστάσεις των θεραπευτηρίων, αρχής γενομένης από την παραλαβή των εμβολίων και την αποδοχή της σχετικής του πρότασης. 

Η ομάδα του HHG πιστεύει ότι η συνεργασία με το Δημόσιο είναι ηθική της υποχρέωση, και με αυτή την λογική θέτει τις υπηρεσίες της στη διάθεση των αρμοδίων φορέων: «Σ' αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας και θα την δώσουμε ως πάροχοι υγείας εντεταγμένοι σε ένα σύστημα όπου ο καθένας συμβάλλει με τον τρόπο που μπορεί, μέχρι το τέλος της».