Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, 00:02

Μάνος Χατζηδάκης
-A +A

Liberal Markets «Ο αντισυμβαλλόμενος»: Ο μακρύς δρόμος της εξυγίανσης συνεχίζεται για τις τράπεζες

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, 00:02
Ο μακρύς δρόμος της εξυγίανσης συνεχίζεται για τις τράπεζες

Οι τράπεζες έφεραν όσα υποσχέθηκαν το 2019 και θα προσπαθήσουν να φέρουν όσο περισσότερα μπορούν το 2020, καθώς μετά τον Φεβρουάριο η κατάσταση της οικονομίας (και όχι μόνο) είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που επικρατούσε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Οι τράπεζες ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» του κορoνοϊού, καθώς η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας έχει άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα και τα πλάνα μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων του ισολογισμού τους. Υπάρχουν όμως και καλά νέα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις -προσωρινές- αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο για φερεγγυότητα, χρηματοδότηση, καθώς και χαλάρωση των αρχικών όρων για τις τιτλοποιήσεις:

-Οριστικά οι τράπεζες θα αναγνωρίζουν μηδενική έκθεση στα δάνεια ως έντοκα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ταξινομούνται σε τιτλοποιήσεις με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου, αυξάνοντας έτσι τους δείκτες εποπτικής επάρκειας.

-Για ένα εξάμηνο θα υπάρξει περίοδος χάριτος στην πληρωμή των τοκοχρεολυσίων για τα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ μέρος των τόκων ενδέχεται να επιδοτηθεί από το Δημόσιο.

-Η ΕΚΤ θα κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα αγορών (12 δισ. ευρώ) δίνοντας εμμέσως μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα θα υπάρχει πρόσβαση σε γραμμές χρηματοδότησης (TLTRO III & LTRO) για όσο καιρό χρειαστεί. Παράλληλα οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν δείκτη κάλυψης ρευστότητας κάτω από το 100%.

-Τα πλάνα μείωσης των NPEs δεν είναι δεσμευτικά, υπό την έννοια της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων εντός του 2020.

-Οι ελάχιστοι δείκτες φερεγγυότητας (OCR) έχουν μειωθεί κατά 200 με 250 μονάδες βάσης.

-Εξετάζεται η αναστολή της έκδοσης νέων μετοχών λόγω της ρήτρας των αναβαλλόμενων απαιτήσεων (DTC) υπέρ του Δημοσίου σε ενδεχόμενη εμφάνιση ζημιών στο τέλος της χρήσης στον μητρικό ισολογισμό.

-Τα τεστ αντοχής πλέον έχουν μετατεθεί οριστικά για το 2021.

Με αυτά τα εφόδια οι τράπεζες ρίχνονται στη μάχη με λιγότερο μεν άγχος για να πιάσουν στόχους μείωσης κόκκινων δανείων και να μη σχηματίσουν καινούργιες προβλέψεις, αλλά με ένα περιβάλλον το οποίο είναι τουλάχιστον απογοητευτικό από πλευράς οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης η κατάσταση φέτος θα είναι απαιτητική ως προς την τιμολόγηση των προβληματικών χαρτοφυλακίων, κατεβάζοντας τα εκτιμώμενα τιμήματα. Προς το παρόν, όμως, αυτό δεν είναι πρόβλημα, αφού χρόνος υπάρχει ή τουλάχιστον δημιουργήθηκε.

Πριν μηδενιστεί κάθε τι που έχουν πετύχει οι ελληνικές τράπεζες από το 2015 έως και το 2019, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι η μείωση των κόκκινων δανείων έχει φθάσει τα 38 δισ. ευρώ από τα 108 δισ. του 2015, η παραγωγή εισοδήματος από τόκους και προμήθειες παραμένει στα αξιοπρεπή επίπεδα των 6,8 δισ. ευρώ, ενώ το 2019 μηδενίστηκε ο ELA, ο οποίος είχε φθάσει στα 130 δισ. ευρώ το 2019.

Και όλα αυτά συνέβησαν εν μέσω περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και χωρίς τη στήριξη από κάποια κεφαλαιακή δράση. Επομένως, ναι μεν τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχει όμως εμπειρία δύσκολων καταστάσεων. Τέλος, η καθαρή θέση παραμένει ανθεκτική και σίγουρα έχει το απαιτούμενο περιθώριο να απορροφήσει ζημιές και δίνει και ένα στίγμα στο πόσο θα μπορούσε να κλείσει η ψαλίδα, αν και εφόσον τα πράγματα αποκατασταθούν σε κάποιο λογικό βάθος χρόνου.

Τι ειπώθηκε στις τηλεδιασκέψεις

Η προτεραιότητα στην Eurobank μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό δίνεται στην κερδοφορία. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο, η επιδιωκόμενη κερδοφορία εκτιμάται στα 12 λεπτά ανά μετοχή, από 7 λεπτά το 2019, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε μια απόδοση ενσώματης καθαρής θέση κοντά στο 9% και θα προέλθει από την ενδυνάμωση των οργανικών αποτελεσμάτων κατά 30 εκατ. ευρώ και τη μείωση των πιστωτικών εξόδων στις 90 μονάδες βάσης, από 170 το 2019. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα εμφανίσει δείκτη NPE 15,2% με τη συναλλαγή του Cairo και 5,1% στο τέλος του 2021, διατηρώντας παράλληλα την κάλυψη στο 55%. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το πλάνο της Eurobank θα είναι απίθανο να μην παρουσιάσει αποκλίσεις, δίνει ωστόσο μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πού θέλει να πάει η Τράπεζα μεσοπρόθεσμα.

H Alpha Bank ανέφερε πως επαναπροσδιόρισε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους 1 δισ. ευρώ σε «διακράτηση έως τη λήξη» προκειμένου να μειώσει τη μεταβλητότητα στον ισολογισμό από τις διακυμάνσεις. Συνολικά η Alpha έχει χαρτοφυλάκιο ομολόγων 5,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,9 δισ. ευρώ αφορά κρατικά ομόλογα που θα διακρατηθούν ώς τη λήξη. Στο πρώτο τρίμηνο του 2020 η αποτίμηση των ομολόγων είναι μικρότερη κατά 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο υπάρχουν και κέρδη από κινήσεις trading. Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συναλλαγών και τις τιτλοποιήσεις δανείων θα πρέπει να αναμένονται τόσο για το Neptune (1,8 δισ. ευρώ), το οποίο δεν έχει κλείσει, όσο και το Galaxy (12 δισ. ευρώ), το οποίο φαίνεται να πηγαίνει για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη που έδωσε το μέγεθος των δανείων τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την επιδημία. Συγκεκριμένα 8,8 δισ. ευρώ, από τα 47,6 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο των δανείων, αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα. Οι επιδιωκόμενες τιτλοποιήσεις για τη χρονιά είναι της τάξεως των 7 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις χορηγήσεις, ο στόχος φέτος είναι να δοθούν 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ έχει δοθεί στο α' τρίμηνο.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι περιμένει εντός του α' τριμήνου του 2020 την αναγνώριση κέρδους 800 εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή του «Titlos» με ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 6 δισ. ευρώ εντός της φετινής χρονιάς.

Τα έκτακτα:

Οι ισολογισμοί στο τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς είχαν σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, προκαλώντας αρκετό θόρυβο στην τελική γραμμή. Τα σημαντικότερα από αυτά ήταν τα εξής:

Alpha Bank: Τα έσοδα από τη διαπραγμάτευση τίτλων παρέμειναν ψηλά και στο τέταρτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 121,1 εκατ. ευρώ (σύνολο 2019: 399 εκατ. ευρώ).

Τράπεζα Πειραιώς: Από την αναγνώριση της υπεραξίας (Goodwill) της Intrum, η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει έσοδο 351 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Από την απομείωση της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική αναγνώρισε ζημιές 571 εκατ. ευρώ, από την επιβάρυνση του ΛΕΠΕΤΕ 54 εκατ. ευρώ και από αναδιαρθρώσεις και εθελούσια 26 εκατ. ευρώ. Σύνολο: 651 εκατ. ευρώ.

Eurobank: Στο σύνολο της χρήσης τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με κόστος εθελουσίας 44,4 εκατ. ευρώ, απομείωση της Grivalia κατά 62 εκατ. ευρώ και έξοδα αναδιάρθρωσης 24 εκατ. ευρώ.  

* Η στήλη «Ο αντισυμβαλλόμενος» δημοσιεύεται στην οικονομική εφημερίδα «Liberal markets» που κυκλοφορεί με τον «Φιλελεύθερο» του Σαββάτου

**Το περιεχόμενο της στήλης είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα επενδυτικά προϊόντα και εργαλεία που τυχόν αναφέρονται, περιγράφονται και αναλύονται ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, με βάση τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση. Οι απόψεις είναι προσωπικές. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα