8ος χρόνος, ημέρα 2280η
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners) : Την τελευταία διετία έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στην Ελλάδα

Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners) : Την τελευταία διετία έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στην Ελλάδα
φωτογραφία αρχείου

Το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει μια μικρή αγορά στην οποία όμως έχουν συντελεστεί μεγάλες αλλαγές την τελευταία διετία και μπορεί να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός αν εξασφαλιστεί σταθερότητα και ανάπτυξη, επεσήμανε ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, πρόεδρος της BC Partners, μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΒ με τίτλο: «Reinventing Greece through Investments in Innovation» («Επανεφεύρεση της Ελλάδας μέσω Επενδύσεων στην Καινοτομία») που διοργανώνουν ο ΣΕΒ και οι Innovative Greeks.

«Επενδύω στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια και έτσι παρακολουθώ την εξέλιξη της χώρας», σημείωσε «αλλά και την αντίληψη που έχουμε για τη χώρα ως ξένοι επενδυτές. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στην εντύπωση που δημιουργεί η χώρα αλλά και στα θεμελιώδη μεγέθη της και στις βασικές προϋποθέσεις για να προσελκύσει νέους επενδυτές.

Η αλλαγή την τελευταία διετία είναι δραματική. Γραφειοκρατία, καθυστέρηση της δικαιοσύνης, διαδικασίες και πολλά άλλα εμπόδια που εντοπίζαμε συνήθως, πολλοί τέτοιο παράγοντες έχουν σαφώς βελτιωθεί την τελευταία διετία, έχει περάσει μια τεράστια ψηφιακή μετάβαση η χώρα και απλούστευση διαδικασιών, έχει δείξει και προθυμία για να προσελκύσει νέες επενδύσεις απλουστεύοντας τις διαδικασίες.

Το κράτος και η κεντρική διοίκηση πραγματικά επιθυμούν να διευκολύνουν προσφέροντας ένα πιο σταθερό περιβάλλον», υπογράμμισε ο ίδιος.

«Βάσει αυτών των αλλαγών», συνέχισε, «προσέρχονται όλο και περισσότεροι επενδυτές στη χώρα και δεν είναι τυχαίο καθώς οι ενδιαφερόμενοι παρατηρούν τις αλλαγές στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, καθώς έχουμε συνδυασμό παραγόντων.

Μια πολύ δύσκολη δεκαετία με μνημόνια, οικονομική κρίση και τον κίνδυνο του Brexit, όλα αυτά τα άφησαν πίσω οι επενδυτές και βλέπουν ότι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που έχει αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους επενδυτές».

Ωστόσο, εξέφρασε ανησυχία μήπως πάψουν οι αλλαγές και διασαλευτεί η σταθερότητα καθώς όπως σημείωσε, «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία είναι ότι κάποια πράγματα που είχαν καλή πορεία έχουν σταματήσει και θα μπορούσαν να σταματήσουν εξαιτίας αλλαγής πολιτικής ή για κάποιο γεγονός που είναι εκτός του ελέγχου μας», είπε.

«Οι επενδυτές χρειάζονται σταθερότητα και είναι η σταθερότητα που έλλειπε από τη χώρα τις τελευταίε δεκαετίες και θα θέλω να βεβαιωθώ ότι υπάρχει σταθερότητα. Σταθερότητα στις μεταρρυθμίσεις, στο φορολογικό σύστημα και στις διαδικασίες, σημαίνει ότι η χώρα είναι συγκρίσιμη επενδυτικά με άλλες χώρες επενδυτικούς προορισμούς στο εξωτερικό και να προσελκύσει κεφάλαια», ανέφερε.

«Δυστυχώς, η χώρα μας παραμένει μια μικρή αγορά και για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις θα πρέπει να έχει ένα δυσανάλογο ποσοστό ανάπτυξης η ελκυστικότητας σε σχέση με μεγαλύτερες οικονομίες όπως η Ιταλία και η Γερμανία που έχουν το πλεονέκτημα του μεγέθους. Εξάλλου, η Ελλάδα παραμένει μικρή αγορά και για να προσελκύσει ξένους επενδυτές πρέπει να είναι πιο ελκυστική και να προσφέρει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, από άλλες μεγάλες οικονομίες που έχουν το πλεονέκτημα του μεγέθους», πρόσθεσε.

Σχετικά με την καινοτομία σημείωσε ότι είναι κλειδί για όλους τους κλάδους και όλες τις χώρες, γιατί προσφέρει ανάπτυξη, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και προσφέρει τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, αλλά και αυξάνει τη δυνατότητα προσαρμογής στις αλλαγές και ανακάλυψης νέων ευκαιριών και κυρίως οδηγεί στην ανάπτυξη. Ωστόσο, θα πρέπει να χειριστούμε την καινοτομία προσεκτικά καθώς ως χώρα έχουμε περιορισμένους πόρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

«Πρέπει να επιλέξουμε που θα εστιάσουμε και ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να επιλέξει και να υποστηρίξει τους κλάδους που θα προταχθούν. Πρέπει να επιλέξουμε και να δημιουργήσουμε και κέντρα αριστείας σε κάποιες περιοχές και τομείς, ενώ στα πλεονεκτήματα της χώρας προσμετράτε ότι η Ελλάδα έχει από τις καλύτερες ομάδες management επιχειρήσεων που έχει συναντήσει κατά τη μακρόχρονη καριέρα του σε όλες τις χώρες», κατέληξε.