Νέος οικονομικός διευθυντής στην Coral

Καθήκοντα οικονομικού διευθυντή της Coral AΕ, θέση που μέχρι πρότινος κατείχε ο κ. Γεώργιος Πρωτοψάλτης, ανέλαβε ο κ. Σπυρίδων Μπαλέζος. 

Ο κ. Πρωτοψάλτης παραμένει μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Coral, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ της 28/06/2019.