7ος χρόνος, ημέρα 2092η
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Greenhill - Reggeborgh με αφορμή την έρευνα της ΕπΑν

Τι υποστηρίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι αναφέρουν οι εφοπλιστές.

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Greenhill - Reggeborgh με αφορμή την έρευνα της ΕπΑν

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης τροφοδότησε το κείμενο απόψεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το εάν λειτουργεί αποτελεσματικά ο κλάδος των κατασκευών. Σύμφωνα με τις απόψεις που έδωσε προς διαβούλευση η Επιτροπή η κατασκευαστική αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 δεν επαρκούν για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή κάνει λόγο για κοινή οριζόντια συμμετοχή της Reggeborgh στην Ελλάκτωρ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όμως, το ολλανδικό fund έχει περιορίσει τη συμμετοχή του στην κατασκευαστική από 23% σε περίπου 7% και σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να μηδενίσει το ποσοστό του. Όσον αφορά το κείμενο απόψεων της Επ. Ανταγωνισμού για την κατασκευαστική αγορά, παράγοντες του κλάδου αναφέρουν ότι θα συνεισφέρουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις παρεμβάσεις τους.

Με αφορμή την έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού, σήμερα η Greenhill με ανακοίνωσή της στρέφει, για μία ακόμη φορά, τα βέλη της στη διοίκηση της Ελλάκτωρ και «κάνει λόγο για παραπλάνηση της Reggeborgh που παριστάνει τον παθητικό μέτοχο, ενώ ελέγχει τη διοίκηση της Ελλάκτωρ σε συνεργασία με άλλους μετόχους».

Τι αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τις προκαταρκτικές απόψεις της σχετικές με τις συνθήκες ανταγωνισμού στην κατασκευαστική αγορά δημοσίευσε, προς διαβούλευση μέχρι τις 7 Μαΐου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εκκίνησης κανονιστικής παρέμβασης στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΕΑ στην πρώτη φάση της έρευνάς της διαπίστωσε ότι στον κλάδο των κατασκευών δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τα άρθρα 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 (Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού) δεν επαρκούν για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επιμέρους αγορές.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund (σημ.: του Reggeborgh σε Ελλάκτωρ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που όμως, αποεπενδύει από την τελευταία, έχοντας περιορίσει το ποσοστό του σε αυτή) στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες), δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

- Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό

- Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρκτική έρευνα της υπηρεσίας είναι:

- Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,

- Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,

- Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων,

- Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),

- H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.