Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, 19:13

-A +A

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Μυτιληναίος

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, 19:13
Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Μυτιληναίος
-A +A

 

Νέο 11μελές διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η τακτική γενική συνέλευση του ομίλου Μυτιληναίος, ενώ όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

- Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- Σπυρίδων Κασδάς του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Α, μη εκτελεστικό μέλος
- Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Β, εκτελεστικό μέλος
- Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου, εκτελεστικό μέλος
- Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
- Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ως άνω διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την πενταετία.

Επίσης ανακοινώνεται ότι κατόπιν ορισμού νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται σήμερα από (α) τον Αλέξιο Πιλάβιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, (β) τον Ιωάννη Πετρίδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και (γ) τον Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη, ανεξάρτητο μέλος που εκλέχθηκε από την ανωτέρω τακτική γενική συνέλευση.

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα