Νέα πρόταση προς τους πιστωτές - ομολογιούχους κατέθεσε η Folli Follie

Νέα πρόταση προς τους πιστωτές - ομολογιούχους κατέθεσε η Folli Follie

Νέα προσπάθεια σύγκλισης και συμφωνίας με τους πιστωτές - ομολογιούχους κάνει η Folli Follie, καθώς με ανακοίνωσή προς το Χρηματιστήριο γνωστοποιεί την έναρξη της Διαδικασίας Πρόσκλησης σε Συναίνεση προς τους κατόχους των δύο μεγάλων Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων. Πιο αναλυτικά, κάνει πρόσκληση σύγκλισης και συμφωνίας προς τους κατόχους ομολόγων ποσού 249,5 εκατ. ευρώ επιτοκίου 1,75% λήξεως 2019 και προς τους κατόχους των ομολόγων ποσού CHF 150 εκατ. ευρώ επιτοκίου 3,25% λήξεως 2021.

Δια της εν λόγω διαδικασίας ζητείται, μεταξύ άλλων, η έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας και του σχετικού Term Sheet.

Εφόσον οι ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των ομολογιούχων πιστωτών εγκρίνουν τις προτεινόμενες αποφάσεις, η Εταιρεία θα συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό των πιστωτών της για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα και την υποβολή αυτής προς επικύρωση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Αντίστοιχες συναινέσεις θα ζητηθούν από τους κατόχους των ομολόγων Schuldschein λήξεως 2021, ποσού 31 εκατ. ευρώ και 20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Με αφορμή τη νέα πρόσκληση προς τους ομολογιούχους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Γεώργιος Σάμιος, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί το σημαντικότερο έως τώρα βήμα στην πορεία για την εξυγίανση και διάσωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της. Εφόσον επιτευχθούν οι απαιτούμενες συναινέσεις των ομολογιούχων πιστωτών μας, η Εταιρεία θα μπορέσει να προχωρήσει στην χρηματοοικονομική και λειτουργική της εξυγίανση.

Ήδη έχουμε επιδείξει αξιοσημείωτη αντοχή εν καιρώ πανδημίας και η υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης θα αποτελέσει το επιστέγασμα των προσπαθειών του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου και των συνεργατών μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμότατα». H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι σχετικές ανακοινώσεις προς τους ομολογιούχους πιστωτές: 

- για την Έναρξη του Eurobond Consent Solicitation

- για την Έναρξη του Swissbond Consent Solicitation