7ος χρόνος, ημέρα 2153η
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ν. Σακκάς: Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες προσώπων για την υπόθεση της MLS

Ν. Σακκάς: Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες προσώπων για την υπόθεση της MLS

Για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες ορισμένων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της MLS, κάνει λόγο ο δικηγόρος των ομολογιούχων της εταιρείας Νίκος Σακκάς με δηλώσεις του στο Liberal Markets. Ο ίδιος σημειώνει πως αναμένεται η παράδοση του φακέλου, προκειμένου να αποφασισθούν οι επόμενες κινήσεις των ομολογιούχων.

Ο κ.Σακκάς αναφέρει πως οι ενδεχόμενες ευθύνες αυτές, ίσως αναζητηθούν και σε πρόσωπα εκτός των μετόχων ενώ επισημαίνει πως στόχος είναι να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι ενδεχόμενες ποινικές διαδικασίες, προκειμένου να υπάρξει επανείσπραξη στο τέλος της διαδρομής, χωρίς όμως να αναφέρει περισσότερα, καθώς «η υπόθεση είναι σε εξέλιξη».

Tην ίδια στιγμή τον ασκό του Αιόλου φαίνεται πως ανοίγουν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αφορούν στην παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού μέσα από την έκδοση των λογιστικών καταστάσεων. Πρόσωπα με γνώση της κατάστασης, εκτιμούν πως η απόφαση της Επιτροπής και το σκεπτικό της, ίσως ενταχθούν στα δικόγραφα που πιθανόν να επιδοθούν σε πρόσωπα της εταιρείας, ενώ αυτά αφορούν τη χρήση του 2018. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι τι θα συμβεί αν επεκταθεί η έρευνα και σε προηγούμενες χρήσεις, ενώ τα πρόστιμα ύψους 200 χιλ. ευρώ στην οικογένεια του Γιάννη Καματάκη, ίσως οδηγήσουν σε διεκδικήσεις τρίτων εναντίον των ίδιων προσώπων.

Οι ανωτέρω εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτό που είχε γράψει το Liberal Markets, σχετικά με την ύπαρξη «σοβαρού» (;) ενδιαφέροντος από την Corinth Investments, καθώς πλέον γίνεται σαφές πως η υπόθεση του στρατηγικού επενδυτή…χωλαίνει. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία το 2019 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά 12,2 εκατ.ευρώ, ενώ κατέγραψε συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις.

Η διοίκηση της MLS «παίζει το χαρτί» της εισροής κεφαλαίων από στρατηγικό επενδυτή, με αρκετούς όμως αμφισβητούν πως πρόκειται για έμπρακτο ενδιαφέρον. Επίσης, στόχος της πάλαι ποτέ κραταιάς εταιρείας είναι προκειμένου , ενδεχομένως, να μπει στρατηγικός επενδυτής, πρώτα να έχουν κουρευθεί οι απαιτήσεις των ομολογιούχων. Το στοίχημα για τη διάσωση της εταιρείας φαίνεται πως συνεχώς δυσχεραίνεται, τα περιθώρια ελιγμών της διοίκησης στενεύουν και υπάρχει απουσία επικοινωνίας της διοίκησης με μετόχους και ομολογιούχους.