7ος χρόνος, ημέρα 2092η
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Μια επενδυτική ματιά στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Μια επενδυτική ματιά στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, με την υιοθέτηση των ατομικών λογαριασμών για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά, μοιάζει με ένα κλασσικό επενδυτικό προϊόν. Ένα επενδυτικό προϊόν με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο, με τακτικές σταδιακές καταθέσεις και με επιλογή επενδυτικού προφίλ ανάλογα με το ρίσκο που θέλει να αναλάβει ο ασφαλισμένος - επενδυτής. Επιπλέον, το επενδυτικό αυτό προϊόν, προσφέρει πλήρη εξασφάλιση του κεφαλαίου που θα έχει σταδιακά καταβληθεί.

Προς τι λοιπόν, όλη η φασαρία και ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί; Προφανώς, δεν έχει να κάνει με την καθαρά χρηματοοικονομική χροιά του εγχειρήματος, αλλά με την ενσωμάτωση του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, σε ένα τμήμα του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας.

Μέχρι τώρα η συνταξιοδοτική λογική ήταν βασισμένη πάω στον αναδιανεμητικό χαρακτήρα, λες και οι εργαζόμενοι εργάζονται με τον ίδιο τρόπο, στις ίδιες θέσεις εργασίας και έχουν σχεδιάσει από κοινού, το προσωπικό τους και οικογενειακό τους πλάνο. Επομένως, η υποχώρηση της αναδιανεμητικής αντίληψης και η επέλαση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, είναι φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις, από την πλευρά των υποστηρικτών του παρελθόντος.

Τι είναι λοιπόν το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ); Με ποιον τρόπο λειτουργεί και τι προσφέρει τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους;

To TEKA, είναι σαν ένα μεγάλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, που δεν θα είναι ιδιωτικό, αλλά δημόσιο.

Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει έναν ατομικό λογαριασμό, όπως έχει σήμερα ο μεριδιούχος ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Σε αυτόν τον ατομικό λογαριασμό θα κατατίθενται κάθε μήνα προς επένδυση, οι επικουρικές ασφαλιστικές εισφορές, που ανέρχονται στο 6% των αποδοχών των εργαζομένων. Από αυτό το ποσό, το 50% καταβάλλεται από τον εργαζόμενο και το υπόλοιπο 50% από τον εργοδότη.

Ο ατομικός αυτός λογαριασμός θα παραμένει ο ίδιος, ακόμα και αν ο εργαζόμενος σε κάποια στιγμή του επαγγελματικού του βίου, αποφασίσει να γίνει ελεύθερος επαγγελματίας ή και το αντίθετο. Με την προϋπόθεση, ότι θα υπάρξει μεταβολή των εισφορών του, ως συνάρτηση της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία θα έχει επιλέξει να ενταχθεί.

Το ΤΕΚΑ θα επενδύει σε μια μεγάλη γκάμα επενδύσεων όπως για παράδειγμα είναι τα κρατικά ομόλογα χρέους, τα ιδιωτικά εταιρικά ομόλογα, οι μετοχές και άλλα, που θα επιτρέπουν τόσο τη διασπορά του ρίσκου, όσο και τη μείωση του κινδύνου.

Άλλωστε ο ίδιος ο εργαζόμενος και μελλοντικός συνταξιούχος, επιλέγει το επενδυτικό του προφίλ. Έτσι έχει να διαλέξει ανάμεσα σε ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού ρίσκου, σε ένα χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου και σε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλού ρίσκου.

Προσφέρεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο ανά τριετία να αλλάζει την επιλογή του, ως προς τον επενδυτικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου του, δηλαδή του λογαριασμού του. Διότι η διεθνής πρακτική έχει δείξει, ότι στις νεαρότερες ηλικίες οι εργαζόμενοι επιλέγουν επενδύσεις με υψηλό ρίσκο. Μια επιλογή που συντηρητικοποιείται με το πέρασμα του χρόνου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προβεί σε επιλογή ρίσκου, τότε αυτόματα τοποθετείται στην κατηγορία του μεσαίου ρίσκου.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί σε καθημερινή βάση να παρακολουθεί το ύψος των συσσωρευμένων εισφορών του και των αποδόσεων του, όπως μπορεί να κάνει σήμερα, με την παρακολούθηση της τιμής των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να προβεί σε ανάληψη όλων των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε περίπτωση που δεν κατορθώσει να κατοχυρώσει για διάφορους λόγους, το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Τέλος, ακόμα και στην περίπτωση που κατά το τέλος του εργασιακού βίου ενός ασφαλισμένου, ο ατομικός ασφαλιστικός λογαριασμός του, παρουσιάζει αρνητική απόδοση, διότι το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο παρουσίασε ζημίες, τότε το ΤΕΚΑ εγγυάται το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε αυτόν τον λογαριασμό και ο ασφαλισμένος θα λάβει συνολική σύνταξη, ίση με τις εισφορές που είχαν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς, αυτό θα γίνεται μέσω της διαχρονικής αντιστάθμισης του επενδυτικού κινδύνου.

Όπως αντιλαμβανόμαστε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, προσφέρει στους εργαζόμενους ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου με επιλογή ρίσκου.

Μακάρι στο μέλλον, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα να μην ισχύσει μόνο για την επικουρική ασφάλιση, αλλά να ενσωματωθεί στο σύνολο του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.