8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Μετοχικές ανακατατάξεις στην Καραμολέγκος - Μεταβιβάστηκε το 20,1%

Μετοχικές ανακατατάξεις στην Καραμολέγκος - Μεταβιβάστηκε το 20,1%

Μετοχικές ανακατατάξεις στην αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος δείχνουν τα πακέτα μετοχών που μεταβιβάστηκαν μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών στο Χρηματιστήριο και αντιστοιχούν στο 20,1% της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, μέσω δύο πακέτων μεταβιβάστηκαν 1,920 εκατ. μετοχές της εισηγμένης έναντι συνολικά 4,801 εκατ. ευρώ. Το ένα αφορούσε 1,635 εκατ. μετοχές αξίας 4,087 εκατ. ευρώ και ακολούθως ένα μικρότερο 285 χιλ. μετοχών αξίας 713 χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές έγιναν με σημαντικό discount 18% σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή της μετοχής καθώς οι μετοχές άλλαξαν χέρια στα 2,50 ευρώ έναντι 3,06 ευρώ που έχει η μετοχή στο ταμπλό.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί ο πωλητής και ο αγοραστής των μετοχών, ούτε αν πρόκειται για placement της εταιρείας ή ενδοοικογενειακή μεταβίβαση.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το επίσημο μετοχολόγιο της εταιρείας βασικοί μέτοχοι ποσοστά άνω του 5% είναι οι:

- Καραμολέγκος Εμμανουήλ με 62,833%

- Καραμολέγκου Μαρία με 16,78% και

- Εθνική Τράπεζα με 8,02%.