7ος χρόνος, ημέρα 2096η
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Μεγάλη μείωση «κόκκινων» δανείων - Διαγράφηκαν δάνεια 2,5 δισ. το 2020

Μεγάλη μείωση «κόκκινων» δανείων - Διαγράφηκαν δάνεια 2,5 δισ. το 2020

Σημαντική μείωση καταγράφηκε σε όλους τους δείκτες που σχετίζονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών το 2020, όπως προκύπτει από στοιχεία που παραθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος στην εξαμηνιαία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Παρ’ όλα αυτά, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας, έκρουσε για μία ακόμη αφορά τον κώδωνα του κινδύνου για τα νέα δάνεια της πανδημίας και την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος του αναβαλλόμενου φόρου.

Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ αναμένεται η καταγραφή νέων ΜΕΔ με τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας των δανειοληπτών και των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια του 2021.

Ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει ότι πρέπει να υπάρξουν ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, που περιλαμβάνουν τον άμεσο υπολογισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εποπτικών αρχών, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση των νέων ΜΕΔ, καθώς και αποφάσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων.

«Η γρήγορη επαναφορά σε μία νέα κανονικότητα στη μετά την πανδημία εποχή απαιτεί την ενεργό συνδρομή του τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει ομαλά την πραγματική οικονομία, επιτελώντας τη διαμεσολαβητική του λειτουργία», υπογραμμίζει.

Πιο αναλυτικά, ο συνολικός δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 30,1% στο τέλος του 2020, από 40,6% στο τέλος του 2019, ενώ ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε αντιστοίχως στο 21,2%, από 28,5%. Η υποχώρηση, ωστόσο, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε διαγραφές ύψους 2,6 δισ. ευρώ και σε μικρότερο βαθμό σε ρευστοποιήσεις και αποπληρωμές.

Ακολουθούν στοιχεία που δημοσίευσε η ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια (Δεκ.2020):

- Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα 47,2 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 31,1% ή 21,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2019 (68,5 δισ. ευρώ) με στοιχεία εντός ισολογισμού.

- Αν και ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 30,1%, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική μείωση των ΜΕΔ σε σχέση με το υψηλότερο σημείο τους, που καταγράφηκε το Μάρτιο του 2016 (107,2 δισ. ευρώ), έφθασε το 56% ή 60 δισ. Ευρώ

- Το 47% των ΜΕΔ αφορά καταγγελμένες απαιτήσεις (denounced), οι οποίες στο τέλος του 2020 ανήλθαν σε 22,3 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 34,6% σε σχέση με το τέλος του 2019 (34,1 δισ. ευρώ)

- Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις ανήλθε στο τέλος του 2020 σε 44,0% από 43,9% το 2019. Οι προβλέψεις που είχαν σωρευτικά σχηματίσει οι τράπεζες έως το τέλος του 2020 για την κάλυψη των ΜΕΔ ανέρχονταν σε 20,8 δισ. ευρώ έναντι 30,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις σημαντικές συναλλαγές πώλησης μέσω τιτλοποίησης, καθώς και στις διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους.

Επισημαίνεται ότι το επίπεδο του δείκτη κάλυψης των ΜΕΔ από προβλέψεις υπολείπεται του μέσου όρου των ευρωπαϊκών ομίλων μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του γ΄ τριμήνου του 2020.