8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Medicon: Tο 0,13% του τζίρου του 2021 στην Ουκρανία

Medicon:  Tο 0,13% του τζίρου του 2021 στην Ουκρανία
Shutterstock

Η Medicon, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αρ. πρωτ. 478/24.02.2022), ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στη δραστηριότητά της οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία και την Ουκρανία:

H Eταιρεία κατά τη χρήση 2021 πραγματοποίησε πωλήσεις στην Ουκρανία, που αντιπροσωπεύουν το 0,13% περίπου των συνολικών της πωλήσεων.

Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί αγορές πρώτων υλών από τη Ρωσία και την Ουκρανία.