Με το βλέμμα στην αγορά τυχερών παιγνίων ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Stoiximan

Με το βλέμμα στην αγορά τυχερών παιγνίων ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Stoiximan

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η εξαγορά του 51% της Stoiximan από τον ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία τυχερών παιγνίων, με την απόκτηση του 51% στην Stoiximan, η συμμετοχή του ΟΠΑΠ ανέρχεται σε 69%. Το καθαρό τίμημα της εξαγοράς (μετά από την αφαίρεση του 36,75% μεριδίου της OPAP στην TCB) ανήλθε σε 90,2 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου των ταμειακών διαθεσιμών ύψους 3,0 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή ο ΟΠΑΠ ελέγχει το 69% του ομίλου Stoiximan που έχει δραστηριότητες σε Ελλάδα και Κύπρο και το 36,75% της μητρικής TCB Holding, η οποία εκτός από τις δραστηριότητες σε Ελλαδα και Κύπρο, έχει δραστηριότητες σε Πορτογαλία και Γερμανία. Η TCB Holding πρόσφατα σε Kaizen Gaming Limited.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ σημειώνει ότι διαθέτει απόκτησης του 100% του ομίλου Stoiximan σε προσυμφωνημένο αντίτιμο. Ειδικότερα ο όμιλος θα προβεί (α) στην απόκτηση πρόσθετου έμμεσου μεριδίου 15,48% στην SMGC (Ομιλος Stoiximan) έναντι συνολικού καθαρού ανταλλάγματος 43,2 εκατ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθέσιμων (και earnouts για τα έτη 2020 και 2021), η οποία θα οδηγήσει σε συνολική συμμετοχή 84,49% στην SMGC, καθώς και (β) στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της SMGC έναντι ανταλλάγματος 30 εκ. ευρώ, άμα τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού. Σκοπός, όπως αναφέρει ο ΟΠΑΠ, είναι η SMGC να λειτουργεί υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστού νομικού προσώπου, παρά το γεγονός ότι θα συνιστά 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ.

Οι κινήσεις αυτές συνιστούν προετοιμασία του ομίλου ΟΠΑΠ να περάσει στη νέα εποχή των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Η κυβέρνηση μόλις χθες ολοκλήρωσε την προετοιμασία (η οποία ωστόσο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση) με την παρουσίαση του νέου κανονισμού διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων μέσω Internet. Ετσι είναι έτοιμοι να δώσει τις νέες και οριστικές άδειες στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Ο ΟΠΑΠ θα διεκδικήσει τόσο άδεια διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων για τα παραδοσιακά (επίγεια) τυχερά παίγνιά του, όσο και μέσω του νέου αποκτήματος του, που λέγεται Stoiximan.

H ΟΠΑΠ Α.Ε. (στο εξής «ΟΠΑΠ») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της από 21ης Απριλίου 2020 ανακοίνωσης, η 100% θυγατρική της εταιρεία, OPAP Investment Ltd (στο εξής «OPAP Investment»), απέκτησε από την εταιρεία TCB Holdings Ltd[1] (στο εξής «TCB») το προσυμφωνηθέν άμεσο μερίδιο 51% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο (στο εξής «SMGC») που διεξάγεται από την εταιρεία GML Interactive Ltd[2], έναντι συνολικού καθαρού (μετά από την αφαίρεση του 36,75% μεριδίου της OPAP στην TCB) ανταλλάγματος ποσού 90,2 εκ. ευρώ πλέον αναλογούντων καθαρών ταμειακών διαθεσίμων ποσού 3,0 εκ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η OPAP Investment θα καταβάλλει για τα έτη 2020 και 2021 earnouts, υπό τον όρο επίτευξης των κριτηρίων απόδοσης που έχουν οριστεί για την SMGC.

Μετά από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συναλλαγής, η ΟΠΑΠ συμμετέχει συνδυαστικά με ποσοστό 69% στην SMGC, ενώ διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Stoiximan εκτός Ελλάδος και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία “Betano”.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το συνολικό καθαρό αντάλλαγμα που έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες συναλλαγές, εντός του έτους 2020, ανέρχεται σε 163,40 εκ. ευρώ.