Με επιτόκιο 5,8% η αναχρηματοδότηση του δανείου της ΔΕΗ

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, 11:39
-A +A
Με επιτόκιο 5,8% η αναχρηματοδότηση του δανείου της ΔΕΗ

Με αυξημένο επιτόκιο -που ανήλθε στο 5,8%- ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της ΔΕΗ καθώς και της παροχής νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρίθηκε:

1. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 1,2 δισ. ευρώ με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,8% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων, ως εξής:

· με έκτακτες προπληρωμές ύψους 75 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,

· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους 45 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και

· με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους 80 εκατ. ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.

Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%. 

2. Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου 175 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος.  Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.

3. Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ, την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα 20/05/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα