7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Με 7,101 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Aegean η Autohellas

Με 7,101 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Aegean η Autohellas

Με 7.101.685,73 ευρώ θα συμμετάσχει την ΑΜΚ της Aegean η Autohellas ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό 11,836% που ήδη κατέχει.

Παράλληλα η Autohellas αποφάσισε επίσης να διατηρήσει η Εταιρεία το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ελάχιστο μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών και να ασκήσει το παρεχόμενο δικαίωμα προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών έως ποσοστού 3,33%, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία έως €2.000.000.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Autohellas:

Η  «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 14.5.2021 τα εξής:

(α) να συμμετάσχει η Εταιρεία στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (στο εξής «Aegean») ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό που κατέχει η Εταιρεία στην Aegean 11,836%, συνολικής αξίας €7.101.685,73, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean.

(β) Να διατηρήσει η Εταιρεία το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής της στην Aegean για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατ' ελάχιστο μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να ασκήσει το παρεχόμενο δικαίωμα προεγγραφής για την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών έως ποσοστού 3,33%, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία έως €2.000.000.