8ος χρόνος, ημέρα 2388η
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Lidl: Ιδρύει ναυτιλιακή εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

Lidl: Ιδρύει ναυτιλιακή εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων

Αίτηση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Εμπορικών Σημάτων καταχωρώντας την εμπορική επωνυμία, Tailwind Shipping Line, υπέβαλε η Lidl. Σύμφωνα με την κατάθεση, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη νέα δραστηριότητα για τη μεταφορά και παράδοση αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς φορτίου. H είδηση ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ναυτιλιακές εταιρείες δημοσιεύθηκε στην Lebensmittel-Zeitung, και επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία. Η Lidl λειτουργεί περίπου 11.200 καταστήματα και δραστηριοποιείται σε 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα και φέρεται να επιδιώκει μεγαλύτερη συνέπεια και ευελιξία στη διαχείριση τμημάτων της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Lidl προσπάθησε αρχικά, να επενδύσει σε υπάρχουσα ναυτιλιακή εταιρεία, πριν αποφασίσει να ιδρύσει τη δική της ναυτιλιακή και να αγοράσει πλοία.