Λάμψα: Σε σερβική θυγατρική το Mercure Excelsior 

Λάμψα: Σε σερβική θυγατρική το Mercure Excelsior 

Την ολοκλήρωση της πώλησης του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» στο Βελιγράδι στη σερβική θυγατρική «BMP AD Novi Beograd» ανακοίνωσε η Λάμψα, έναντι 5.628.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Λάμψα για το ξενοδοχείο Mercure Excelsior:

Α) Τον Δεκέμβριο του 2019 η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» κατέστη 100% μέτοχος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών από εναπομείναντες μετόχους.

Β) Τον Ιανουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» (63.859 μετοχές), μέσω Χρηματιστηρίου στην Σερβία στο οποίο είναι εισηγμένη, από την «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.» στην Σερβική εταιρεία «BMP AD Novi Beograd», 100% θυγατρική της Λάμψα ΑΕ και ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Hyatt Regency Belgrade», αντί τιμήματος 10.347 δηναρίων Σερβίας ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος περίπου €5.628.000.

Σημειώνεται πως η αξία της συναλλαγής ήταν αποτέλεσμα αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και οι κανόνες της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.