ΓΔ: 900,65 -2,83 (-0,31 %)

Τζίρος: 58,44 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2025η
Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

ΓΔ: 900,65 -2,83 (-0,31 %)

Τζίρος: 58,44 εκατ. €   RT

LafargeHolcim: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου

LafargeHolcim: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ετ.Γ.Σ.) της LafargeHolcim θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2021 στις 10:00. Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν καθίσταται δυστυχώς δυνατή η φυσική παρουσία των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με κεντρικό μέλημα την προστασία και τη διασφάλιση της υγείας των μετόχων, αποφάσισε ότι οι μέτοχοι θα εκπροσωπηθούν στην Ετ.Γ.Σ. αποκλειστικά από ανεξάρτητο πληρεξούσιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους να υποβάλουν εκ των προτέρων τις ερωτήσεις τους σχετικά με τον Ετήσιο Απολογισμό της LafargeHolcim για το 2020 αλλά και την Ετ.Γ.Σ.

Προτεινόμενο μέρισμα

Οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν επί των αποδοχών και να εξετάσουν μια πρόταση μερίσματος ύψους 2,00 ελβετικών φράγκων ανά ονομαστική μετοχή της LafargeHolcim Ltd, το οποίο θα καταβληθεί από τα αποθεματικά κεφαλαίου και δε θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου από το ελβετικό κράτος.

Αλλαγές Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Oscar Fanjul αποφάσισε να παραιτηθεί από Αντιπρόεδρος έχοντας υπηρετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της LafargeHolcim από το 2015.

Ο Beat Hess, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ ειλικρινά τον Oscar για την ανεκτίμητη συνεισφορά του από την ένταξή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της LafargeHolcim το 2015. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή συγχώνευση της Lafarge και της Holcim, καθώς και στην ανάδειξή της ως τον παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των δομικών υλικών και των λύσεων που είναι σήμερα. Θα λείψει ιδιαιτέρους σε όλους μας».

Σύμφωνα με τη δέσμευση της εταιρίας για τη συνέχιση της ηγεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει το διορισμό του Jan Jenisch, Διευθύνοντος Συμβούλου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παράλληλα με τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να προτείνω τον Jan Jenisch ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την πολύχρονη εμπειρία του στον κλάδο, ο Jan θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη του μετασχηματισμού της εταιρίας, ώστε να καταστεί ο παγκόσμιος ηγέτης σε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις δόμησης. Ο Jan έχει οδηγήσει την εταιρία σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, οικονομικής ευρωστίας και απόδοσης των δεικτών ESG από την ανάληψη της θέσης του τον Σεπτέμβριο του 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσβλέπει στη συνεισφορά του στην ανάπτυξη του επόμενου στρατηγικού σταδίου της εταιρίας», ανέφερε ο Beat Hess, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άλλες προτεινόμενες αλλαγές

Στη φετινή Ετ.Γ.Σ., οι μέτοχοι θα κληθούν να ψηφίσουν σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας του Ομίλου από LafargeHolcim Ltd σε Holcim Ltd. Καθώς η εταιρία μετατρέπεται σε παγκόσμιο ηγέτη σε καινοτόμες και βιώσιμες δομικές λύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά την απλοποίηση της επωνυμίας της για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και απήχηση, αξιοποιώντας παράλληλα την κληρονομιά του Ομίλου. Η δεδομένη αλλαγή επωνυμίας αφορά μόνο στον Όμιλο. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες θα συνεχίσουν να υφίστανται, ως κινητήριες δυνάμεις της επιτυχίας της εταιρίας στην αγορά, δημιουργώντας αξία και εμπιστοσύνη για τους πελάτες και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

Οι μέτοχοι θα κληθούν επίσης να ψηφίσουν για τη μετακίνηση της καταστατικής έδρας της εταιρίας από την Jona- Rapperswil στο Zug της Ελβετίας, ολοκληρώνοντας την αναδιάρθρωση των γραφείων της.

Έκθεση για την κλιματική μετάβαση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την πρώτη έκθεση κλιματικής μετάβασης της εταιρίας το 2022, η οποία θα προκύψει από την ολοκλήρωση του έργου της εταιρίας από κοινού με την πρωτοβουλία Science-Based Targets (SBTi), σύμφωνα με την αυστηρή προσέγγιση της LafargeHolcim αναφορικά με τη δράση της για το κλίμα. Η έκθεση για την κλιματική μετάβαση θα υποβληθεί στους μετόχους για μη δεσμευτική ψηφοφορία το 2022.

Σχετικά με τη LafargeHolcim

Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim επινοεί εκ νέου τον τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία της να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο,  όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact, κάνοντας πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση και ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων όπως το τσιμέντο Susteno.

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim

Αποποίηση ευθύνης - δηλώσεις πρόβλεψης:

Το παρόν έγγραφο περιέχει δηλώσεις πρόβλεψης για το μέλλον. Αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν προβλέψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή οποιονδήποτε άλλο δείκτη επιδόσεων, αλλά για τις τάσεις ή τους στόχους, κατά περίπτωση, σχετικά με – μεταξύ άλλων - σχέδια, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες.

Μολονότι η LafargeHolcim πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται σε δηλώσεις πρόβλεψης αυτού του είδους, βασίζονται σε εύλογες παραδοχές κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου, οι επενδυτές προειδοποιούνται ότι αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης.

Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τις δηλώσεις πρόβλεψης ως αποτέλεσμα μιας σειράς κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ως επί το πλείστον είναι δύσκολο να προβλεφθούν και γενικά δεν υπόκεινται στον έλεγχο της LafargeHolcim, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κινδύνων που περιγράφονται στον ετήσιο απολογισμό της LafargeHolcim, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της (www.lafargeholcim.com), και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς και την υλοποίηση των σχεδίων της. Αντίστοιχα, συνίσταται να μην βασίζεστε σε δηλώσεις πρόβλεψης.

Η LafargeHolcim δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί αυτές τις δηλώσεις πρόβλεψης.