ΓΔ: 896,04 -10,03 (-1,11 %)

Τζίρος: 83,50 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2018η
Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

ΓΔ: 896,04 -10,03 (-1,11 %)

Τζίρος: 83,50 εκατ. €   RT

Κύμα επενδύσεων στον τουρισμό από τους διαγωνισμούς για τις μαρίνες

Κύμα επενδύσεων στον τουρισμό από τους διαγωνισμούς για τις μαρίνες

Το κουμπί έναρξης για την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των μαρινών και την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων, πατήθηκε με την προκήρυξη του  διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ένα χαρτοφυλάκιο του οποίου η αξιοποίηση επιβάλλεται για την ενίσχυση του αποτυπώματος της χώρας σε αυτές τις υποδομές και στην υψηλή κατηγορία του τουρισμού με σκάφη αναψυχής έναντι και των ανταγωνιστριών χωρών.

Η ενεργοποίηση των έργων στις μαρίνες και οι ιδιωτικοποιήσεις που τρέχει το ΤΑΙΠΕΔ, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά και την αγορά εργασίας καθώς για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού δημιουργούνται 4,4 άμεσες θέσεις εργασίας και άλλες 100 έμμεσες εντός και στην ευρύτερη περιοχή της μαρίνας.

Παράλληλα, ο θαλάσσιος τουρισμός -και συγκεκριμένα το yachting το οποίο εξυπηρετείται από τις μαρίνες - συνεισφέρει το 1,1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα με 800 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος της συνεισφοράς φτάνει στο 1,9 δισ., αν υπολογιστεί το άμεσο και το έμμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή ό,τι καταναλώνουν οι κάτοχοι, οι επιβάτες και το πλήρωμα ενός σκάφους στη στεριά, ενώ διατηρεί 25.150 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα όπως έχει γνωστοποιήσει η Ένωση Μαρινών Ελλάδος,για κάθε ένα ευρώ που δαπανάται για ελλιμενισμό σκάφους αναψυχής δαπανώνται αντιστοίχως σε συναφείς δραστηριότητες στη στεριά 12 ευρώ από τα μεγάλα σκάφη και 5 ευρώ από τα μικρότερα. Χρήματα τα οποία κατευθύνονται για καύσιμα, προμήθειες, τροφοδοσία, υπηρεσίες εξυπηρέτησης, διασκέδαση, εστίαση, συντήρηση, μισθοδοσία και άλλες υποχρεώσεις του σκάφους.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 60 τουριστικοί λιμένες, εκ των οποίων 30 είναι οργανωμένες μαρίνες. Επίσης, υπάρχουν 149 χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αν και διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην περιοχή της Μεσογείου, έχει το μικρότερο μέσο όρων θέσεων ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής. Συγκεκριμένα, η χώρα μας διαθέτει 16.040 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 8.924 θέσεις ελλιμενισμού, δηλαδή μισή θέση ανά χιλιόμετρο, ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. στη Μεσόγειο και την Τουρκία είναι 8,9 θέσεις.

Όσον αφορά τον διαγωνισμό για την παραχώρηση της μαρίνας Καλαμαριάς η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ αφορά την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και

β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία το αργότερο μέχρι τις 11 Μαΐου 2021

Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στη θέση «Αρετσού», εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξεως των 100.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 50μ. Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύπτει έκταση της τάξεως των 78.000 τ.μ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαδικασία για τη μαρίνα της Ιτέας ενώ  άμεσα αναμένεται να προχωρήσει και η διαδικασία για την μαρίνα Ζακύνθου  και θα ακολουθήσουν αργότερα οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τις μαρίνες Αργοστολίου και Μυκόνου.

Όσον αφορά στην Ιτέα η παραχώρηση είναι για 35 έτη κατ ελάχιστον.

Η μαρίνα Ιτέας βρίσκεται στην Ιτέα Φωκίδος, στη θέση «Μαρίνα» του κόλπου της Ιτέας, εντός των ορίων του τέως Δήμου Ιτέας. Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας Ιτέας καταλαμβάνει επιφάνεια της τάξεως των 26.000 τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 146 σκαφών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Προβλέπονται επίσης εξήντα (60) θέσεις σκαφών στη χερσαία ζώνη.

Η εγκατάσταση είναι ολοκληρωμένη ως προς τα λιμενικά έργα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χερσαίες υποδομές. Η χερσαία επιφάνεια της Μαρίνας Ιτέας καλύπτει έκταση της τάξεως των 24.700 τ.μ.

Ο νέος λιμένας Μυκόνου χωροθετείται στις βορειοδυτικές ακτές της Νήσου στην θέση Τούρλος και σε απόσταση περίπου 2 χλμ. από τον υφιστάμενο παραδοσιακό λιμένα έμπροσθεν της Χώρας.

Υποδομή του Εμπορικού λιμένα συνίσταται από επιμήκη τεχνητή νησίδια μήκους περί τα 640m και επιφάνειας περίπου 48 στρεμμάτων, η οποία συνδέεται με την ακτή μέσω γέφυρας πρόσβασης, καθώς και από χερσαίους χώρους στην παράκτια ζώνη συνολικής επιφάνειας περί τα 54 στρέμματα.

Η χωροθετηση του Λιμένα της Μυκόνου προβλέπει χρήσεις ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας και μαρίνας.

Η Μαρίνα Ζακύνθου γειτνιάζει με τον κύριο λιμένα της Ζακύνθου. Διαθέτει 150 θέσεις ελλιμενισμού και χερσαία ζώνη 37.000 τ.μ., ενώ η θαλάσσια έκταση που περιλαμβάνει ανέρχεται σε 65.000 τ.μ.

Στους χώρους της μαρίνας επιτρέπεται η ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, όπως ενδεικτικά ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, κέντρα ψυχαγωγίας,