8ος χρόνος, ημέρα 2395η
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Κρι-Κρι: Αναπληρωτής CEO ο κ. Γεώργιος Τσινάβος

Κρι-Κρι: Αναπληρωτής CEO ο κ. Γεώργιος Τσινάβος

Η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι, έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της 26/1/2022, αποφάσισε τον ορισμό του υφιστάμενου εκτελεστικού μέλους του κ. Γεώργιου Τσινάβου ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

1. Τσινάβος Παναγιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

2. Κοτσαμπάσης Γεώργιος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

3. Τσινάβος Γεώργιος του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Καρτσάνη Γεωργία του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος

5. Κυριακίδης Αναστάσιος του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Μούδιος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος