Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πώλησης «κόκκινων» δανείων προτείνει η Κομισιόν

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, 16:54
-A +A
Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πώλησης «κόκκινων» δανείων προτείνει η Κομισιόν

Τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για τα NPLs προτείνει η Κομισιόν, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί το απαραίτητο βήμα για να επιταχυνθούν οι πωλήσεις δανείων με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κομισιόν στην τρίτη έκθεση για τη μείωση των κινδύνων και τις τάσεις όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η πλατφόρμα θα αποτελεί μία ηλεκτρονική αγορά όπου οι τράπεζες και οι επενδυτές θα μπορούν να προχωρούν σε αγοραπωλησίες NPLs και χαρτοφυλακίων NPLs.

Στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η πλατφόρμα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του μεγάλου αποθέματος NPLs, προσφέροντας παράλληλα ένα μόνιμο «κανάλι» για την αποτελεσματική πώληση των «κόκκινων» δανείων που ενδεχομένως δημιουργηθούν στο μέλλον.

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την τρίτη έκθεση προόδου, προχωρώντας σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την επιτευχθείσα πρόοδο προς ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.

Παράλληλα, η Επιτροπή επισήμανε ότι τα ΜΕΔ στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μειώθηκαν και άλλο, και ανέρχονται πλέον σε 3,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Παρ' ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης ζητημάτων από το παρελθόν που βαρύνουν ακόμη τον τομέα από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ενθαρρυντική. 

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα η μείωση των «κόκκινων» δανείων διαμορφώθηκε στο 4,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την ίδια περίοδο ένα χρόνο πριν.

«Η αντιμετώπιση των υψηλών αποθεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται στις προσπάθειες για μείωση των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Αναμένουμε επίσης ταχεία επίτευξη συμφωνιών για τις δέσμες μέτρων σχετικά με τον τραπεζικό τομέα και τα ΜΕΔ. Με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, καλώ τους υπουργούς Οικονομικών τκαι τους ηγέτες ης ΕΕ να συμφωνήσουν τον Δεκέμβριο σε συγκεκριμένα μέτρα για τον επιμερισμό των κινδύνων. Μια ισχυρότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι προς το συμφέρον όλων μας», δήλωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών. «Η Ένωση Κεφαλαιαγορών διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης καθώς και του ευρώ. Πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούν να απορροφούν καλύτερα τους κραδασμούς προτού αυτοί φτάσουν στους φορολογουμένους. Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές με μεγαλύτερη εμβάθυνση και ρευστότητα θα οδηγήσουν επίσης σε ευρύτερη χρήση του ευρώ από τους συμμετέχοντες στην αγορά, στις καθημερινές τους πράξεις» πρόσθεσε ο επίτροπος Ντομπρόβσκις. 

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, δήλωσε τα εξής: «Ένωση Κεφαλαιαγορών σημαίνει ότι διευρύνεται η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και αυξάνονται οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη. Θέλουμε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από τις δυνατότητες της Ενιαίας Αγοράς στους τομείς των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία η υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη μορφή ταχείας συμφωνίας για τα εκκρεμή μέτρα που προτείναμε στο πλαίσιο της ατζέντας για την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών.»

Τραπεζική Ένωση 

Όπως τόνισε η Επιτροπή στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2017, η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με παράλληλη επίτευξη της μείωσης και του επιμερισμού των κινδύνων. Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει για τρίτη φορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις προσπάθειες μείωσης των κινδύνων. Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα συνέχισαν να μειώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2018, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 3,4%, και πλησιάζουν πάλι τα προ κρίσης επίπεδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη γενική τάση βελτίωσης σε ολόκληρη την Ένωση τα τελευταία χρόνια, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην αποφασιστική δράση των κρατών μελών και των παραγόντων της αγοράς, κυρίως σε χώρες με σχετικά υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά σημάδια, τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για ορισμένα κράτη μέλη. Η σημερινή έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου (σε ανοικτή σύνθεση) σχετικά με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού ασφάλειας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων.

Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις τριμερείς συζητήσεις του Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τα μέτρα αυτά καθώς και για τη συνολική δέσμη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Μαρτίου 2018. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης ότι η Επιτροπή έχει υλοποιήσει όλα τα στοιχεία του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ιουλίου 2017. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας που έχουν καταρτίσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής, μετά από αίτημα του Συμβουλίου, όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή μιας ηλεκτρονικής αγοράς όπου οι τράπεζες και οι επενδυτές θα μπορούν να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ΜΕΔ και χαρτοφυλακίων ΜΕΔ.

Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα, να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ και να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης, ειδικότερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αγοράζουν φθηνότερα και καλύτερα επενδυτικά προϊόντα, και θα καταστήσει δυνατό για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη.

Στη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει τα κυριότερα δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών τα οποία έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία. Σε αυτά περιλαμβάνονται σημαντικές προτάσεις για τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλη την ΕΕ, μέσω απλούστερων, σαφέστερων και πιο αναλογικών κανόνων, καθώς και μέσω μιας αποτελεσματικότερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέχρι στιγμής, 10 από τις 13 προτάσεις για τη θεμελίωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών εξετάζονται από τους συννομοθέτες της ΕΕ. Εκκρεμούν επίσης τρεις προτάσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τρεις άλλες σημαντικές προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δημιουργήσουν όλα τα βασικά δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου καλείται να ενστερνιστεί αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και για την ενιαία αγορά, όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση της 22ας Νοεμβρίου.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα