8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για τα ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για τα ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

(Φωτ.: Επί της ουσίας, ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) επιδιώκει να συντονίσει τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές στα κράτη-μέλη, για να «ξεκλειδώσουν» πιο γρήγορα τα έργα PCI's, ανταποκρινόμενος και στους στόχους της Κομισιόν για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.)

Της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Κοινό πλαίσιο δράσης για την ταχύτερη προώθηση των ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στην επικράτεια της Ευρώπης επέβαλε ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). Η πρωτοβουλία αυτή υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να ακυρωθούν διοικητικοί φραγμοί και αγκυλώσεις σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιταχυνθεί και να συντονισθεί ο αδειοδοτικός μηχανισμός για τα έργα PCI's, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε για ασφαλή, σταθερή και προσιτή ενέργεια.

Οι χώρες-μέλη που υπέγραψαν, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα

Το κοινό αυτό πλαίσιο προσδιορίσθηκε με το Memorandum of Understanding (MoU), το οποίο υπογράφηκε μεταξύ του ACER και εκπροσώπων κυβερνητικών αρχών από 24 χώρες-μέλη της Ε.Ε. Από την Ελλάδα το MoU υπογράφηκε από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και όχι από το Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν και τα έργα αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα του.

Οι υπόλοιπες χώρες που υπέγραψαν το MoU είναι οι, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα, δεν το υπέγραψαν σε αυτήν τη φάση οι, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία, ωστόσο οι διαχειριστές των συναφών έργων στις συγκεκριμένες χώρες δεσμεύτηκαν ότι θα υποβάλουν αναφορές για την πρόοδο τους τόσο στον ACER, όσο και στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.

Επί της ουσίας, ο ACER επιδιώκει να συντονίσει τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές στα κράτη-μέλη, για να «ξεκλειδώσουν» πιο γρήγορα τα έργα PCI's, ανταποκρινόμενος και στους στόχους της Κομισιόν για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Όλα τα ζητήματα σε μια κοινή πλατφόρμα, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη προώθηση έργων - «κλειδιά»

Σύμφωνα με το MoU που υπογράφηκε, δημιουργείται στον ACER μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα δέχεται όλη την πληροφόρηση για τα κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση των έργων PCI's, το αποτελεσματικό κόστος τους, την πρόοδο τους, ενδεχόμενα προβλήματα με γραφειοκρατικά προβλήματα, την εξέλιξη στην αδειοδότηση τους, κλπ. Ανάλογη αναφορά θα υποβάλλεται ταυτόχρονα και στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές των χωρών που θα υποδεχθούν παρόμοια έργα. Μάλιστα, ο ACER θα διαθέσει στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την αδειοδότηση τους συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης, το οποίο δεσμεύθηκαν να εφαρμόσουν, για να αποφεύγονται εθνικές πολιτικές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων.

Επιπλέον, οι συμμετέχουσες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνεχή επικαιροποιημένη πληροφόρηση σχετικά με όλα τα έργα PCI's, για να διασφαλίζονται οι επιμέρους στόχοι, με ένα συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Κοινός παρονομαστής της πρωτοβουλίας αυτής του ACER είναι να προωθηθούν με όσο γίνεται ταχύτερο τρόπο τα έργα PCI's, που χαρακτηρίζονται «κλειδί» για την Ενεργειακή Ένωση. Υπό αυτήν την έννοια, θεωρείται ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι χώρες οι οποίες εμπλέκονται με ελληνικά PCI's, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, έχουν υπογράψει, επίσης, το συγκεκριμένο MoU.