Περιόρισε τις ζημιές το πρώτο εξάμηνο η Attica Group

Στα 2,20 εκατ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι ζημιές μετά από φόρους για την Attica Group στο πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι έναντι ζημιών 5,84 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της θυγατρικής του ομίλου Marfin Investment Group (MIG), οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα 109,63 εκατ. ευρώ, έναντι 108,87 εκατ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 21,66 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 19,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 9,80 εκατ. έναντι ευρώ, έναντι κερδών 7,28 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Παράλληλα, η Attica Group ανακοίνωσε ότι στις 30 Ιουνίου του 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 40,14 εκατ. ευρώ, έναντι 71,56 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015. Σημαντικό μέρος των διαθεσίμων (32,59 εκατ. ευρώ) διοχετεύτηκε το φετινό πρώτο εξάμηνο για την αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων.

Τα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν στις 30 Ιουνίου σε 555,46 εκατ. ευρώ, έναντι 565.52 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2016 μειώθηκε και ανέρχεται σε 257,41 εκατ. ευρώ, από  285,26 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015. Για το ίδιο διάστημα τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 380,36 εκατ. ευρώ  και αντιστοιχούν σε 1,98 ευρώ ανά μετοχή.

Η Attica Group ανακοίνωσε ενίσχυση του μεταφορικού έργου στα Ι. Χ. οχήματα κατά 10,5% και στα φορτηγά οχήματα κατά 8,9%, καθώς και τη σύναψη συμφωνίας συμφωνία με την μαροκινή τράπεζα «BMCE Bank Of Africa Group» (BMCE) για την εκμετάλλευση θαλασσίων γραμμών μεταξύ του Μαρόκου και της ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρίας «Africa Morocco Links» (AML).

H AML άρχισε τη δραστηριοποίηση της στα τέλη Ιουνίου 2016 με τη δρομολόγηση δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων στη Γραμμή Tanger Med (Μαρόκο) – Algeciras (Ισπανία).